La finele lui ianuarie, la Fisc: Se va plăti taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc

0
129

Atât persoanele fizice cât şi agenţii economici doljeni sunt aşteptaţi luna aceasta la Fisc pentru a depune o serie de declaraţii de venit în conformitate cu Codul Fiscal. Ieri, de exemplu, a fost termenul-limită de depunere a Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092.

  Luni, 12 ianuarie, agenţii economici doljeni trebuie să depună la DGFP Dolj Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal Formular 096. Tot săptămâna viitoare, joi, agenţii economici trebuie să depună la Fisc şase Declaraţii, opt Situaţii, două Jurnale şi o Evidenţă a achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57). Este vorba despre Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31); Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 36); Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 37); Declaraţia pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014; Declaraţia privind venitul estimat  / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs şi Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile.

Situaţia privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă

Agenţii economici dojeni care au ca obiect de activitate comerţul cu produse accizabile sunt aşteptaţi până cel târziu joi, 15 ianuarie, la DGFP Dolj să depună Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ ţigări şi ţigări de foi în luna… anul… – Formular (anexa 31 1); Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat Formular (anexa 31 2); Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate Formular (anexa nr. 35); Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35); Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47); Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5); Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare şi nu în ultimul rând, Situaţia privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1).

Săptămâna viitoare  trebuie depus Jurnalul achiziţiilor de combustibil

Întreprinzătorii mai trebuie să depună, pe de o parte, Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie – Formular  (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă, iar pe de altă parte, Jurnalul privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Agenţii economici vor mai ajunge la Fisc la finele lunii, pe 26 ianuarie, când trebuie să depusă sau să trimită on line Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia; Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior şi bineînţeles, se va plăti impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Tot pe 26 ianuarie se va depune: Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic); Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; Declaraţia privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedenta  Formular 224; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307; Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES; Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestru etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156 1 din C.F.) Formular 394.

Trebuie să se vireze la stat impozitul pe dividende

În aceeaşi zi mai trebuie depuse Cererea de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent; Cerea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent; Notificarea privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Joi, 26 ianuarie agenţii economici trebuie să vireze la stat impozitul pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale şi trebuie să se facă plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.