FNGCIMM susţine programul „Prima Casă” şi în anul 2014

0
233

Beneficiarii Programului „Prima Casă” vor avea la dispoziţie în anul 2014 un plafon de garanţii de 1.200 milioane lei la care se adaugă suma rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul pentru anul 2013 în valoare de cca.740 milioane lei, din care cca. 495 milioane pentru  achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). Garanţiile vor fi acordate şi plătite numai în monedă naţională.

În anul 2013 s-a acordat un numar de cca 25.500 garanţii, înregistrându-se un ritm mediu al solicitărilor de garantare de circa 100 dosare/zi. Valoarea  medie a unei finanţării acordate în anul 2013 a fost de aproximativ 37.000 Euro. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

16 bănci care au acordat credite în anul 2013

Beneficiarii programului au preferat achiziționarea locuințelor de 2 camere în procent de peste 51%, în topul județelor la nivel național menținându-se urmǎtoarele: Bucureşti, Cluj, Ilfov, Timiş şi Constanţa. „Pe lângă cele 16 bănci care au acordat credite în anul 2013, în 2014 se vor putea înscrie în program noi finanțatori, cu condiţia ca aceştia să-şi desfăşoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor validate de Banca Naţională a României”, a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Craiova. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă.  Cu o rată a creditelor neperformante de doar 0,1%, Programul “Prima Casa’’ continuă să rămână cea mai avantajoasă soluţie privind achiziţionarea unei locuinţe, FNGCIMM SA depunând eforturi pentru a răspunde prompt nevoilor și aşteptărilor clienților săi.

În baza apartenenţei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociatie ce reuneste peste 40 de fonduri de garantare şi contragarantare din 22 de ţări europene şi Turcia), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene şi se află sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.