Ucenicul va fi plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară

0
151

Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de muncă. Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. „Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă”, a precizat Aurora Tiribeja.

Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. „Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi  sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale”, a mai spus directorul executiv al AJOFM Dolj.

Durata contractului nu poate fi mai mare de 3 ani

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în forma scrisă, în limba română şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. Ucenicul are următoarele obligaţii: de a se forma profesional în scopul obţinerii Certificatului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională şi de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii calificatului de competenţe profesionale.

Program de 8 ore pe zi

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore medie pe săptămână. „Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru un ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prevăzut în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă”, a mai spus Aurora Tiribeja.