Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 8 decembrie 2021

0
505

     I.          PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul propune instituirea unor soluții de reglementare în materia ocrotirii persoanei fizice majore cu dizabilități psihosociale sau intelectuale. Prin urmare, se creează un mecanism gradual de ocrotire, după cum urmează:

Ø  Asistență pentru încheierea actelor juridice – o măsură de sprijin, care nu aduce atingere capacității legale a persoanei și care urmează a se realiza pe calea unei proceduri nejurisdictionale. Această măsură este în dezbatere din punct de vedere al competențelor instituționale, urmând a fi inclusă în proiect ulterior definitivării soluțiilor de reglementare.

Ø  Consilierea judiciară – o măsură intermediară de sprijin, instituită pe cale judiciară, care aduce atingere capacității legale pe anumite paliere și în mod individualizat, pe baza unei evaluări psiho-medico-sociale. Condiția de instituire a acestei măsuri o reprezintă existența unei incapacități parțiale a majorului de a se îngriji de interesele sale, aspect care conduce, în principiu, la asistarea acestuia în participarea la viața civilă, în ceea ce priveşte încheierea actelor patrimoniale. Consilierea judiciară poate fi dispusă numai dacă ocrotirea de o manieră eficientă a persoanei nu se poate realiza prin curatelă.

Ø  Tutela specială – o măsură de ocrotire instituită pe cale judiciară prin intermediul căreia este reconfigurată (și redenumită) măsura de ocrotire a punerii sub interdicție judecătorească, care în concepția noii reglementări va deveni tutelă specială și va putea fi dispusă doar ca o măsură ultima ratio.

Proiectul cuprinde, totodată, o serie de garanții esențiale, reglementate în beneficiul celui ocrotit, cum ar fi: instituirea unui sistem gradual, în trepte, de dispunere a măsurilor de ocrotire, perioade determinate de timp pentru care pot fi dispuse și prelungite acestea, configurarea unor reguli privind reevaluarea periodică a regimului de ocrotire.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a solicitat în cadrul ședinței finalizarea și adoptarea cu prioritate a proiectului de lege.

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul analizat de Guvern în primă lectură prevede menținerea acordării voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, în cuantum de 1.450 lei anual, până la data de 31 decembrie 2026. De asemenea, în actualul context epidemiologic, este necesară prelungirea valabilității voucherelor de vacanță emise în perioada 2019-2020, până la data de 31 decembrie 2022.

  II.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Executivul a aprobat proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe simple pe durata vacanței parlamentare în domenii care nu fac obiectul legilor ordinare. Astfel, Guvernul va putea emite ordonanțe simple pe următoarele domenii: finanțe și economie, dezvoltare, lucrări publice și administrație, afaceri interne, agricultură și dezvoltare rurală, transporturi și infrastructură, sănătate, cercetare, inovare și digitalizare, cultură, tineret și sport, precum și fonduri europene.

Comunicatul de presa al Guvernului: https://gov.ro/ro/media/comunicate/proiectul-de-lege-privind-abilitarea-guvernului-de-a-emite-ordonante-simple-pe-durata-vacantei-parlamentare-adoptat-de-executiv&page=1

III.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Hotărârea aprobată de Guvern prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe  teritoriul României, începând cu 9 decembrie 2021. La baza actului normativ sunt măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 112/2021[1].

Elementele de noutate sunt următoarele:

Ø eliminarea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate spațiile publice deschise neaglomerate; masca de protecţie va fi purtată în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, spațiile publice deschise cu aglomerări de persoane, mijloacele de transport în comun, locul de muncă, piețe, târguri și locurile unde se formează cozi;

Ø eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor pe timpul nopții;

Ø organizarea și desfășurarea anumitor activități în spații închise sau deschise vor fi permise până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului și în intervalul orar 5,00-22,00 (competiţiile sportive, cinematografele, spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte evenimente culturale, cursurile de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshop-urile, conferinţele, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene).

De asemenea, va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5,00-22,00 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară în spații închise și/sau deschise:

a) activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase;

b) activități în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness;

c) activităţi de administrare a piscinelor interioare;

d) activități în domeniul jocurilor de noroc.

Tot până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5,00-22,00 va fi permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri și locuri de joacă pentru copii, precum și activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor.

Accesul la organizarea și desfășurarea activităților menționate sau la activitățile cu publicul a operatorilor economici în cauză va fi permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare, precum și activitatea de cazare în structurile de primire turistice va fi permisă și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, nu doar pentru cei vaccinați sau aflați în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

În cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp va fi permis accesul tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și afișarea la intrarea în spațiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă.

O serie de măsuri au fost stabilite și pentru perioadele 24 decembrie-25 decembrie 2021, respectiv în perioada 31 decembrie 2021-1 ianuarie 2022.

Astfel, în perioadele menționate, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, precum și la terase va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului fără restricții privind intervalul orar și doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, se va permite organizarea şi desfăşurarea în aer liber a evenimentelor specifice dedicate marcării trecerii în noul an, în perioada 31 decembrie 2021-1 ianuarie 2022, fără restricții privind numărul de persoane și intervalul orar, cu purtarea măștii de protecție, precum și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.

2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale a Uraniului S.A. s-a realizat având în vedere faptul că:

Ø veniturile totale ale companiei sunt în sumă de 15,57 milioane lei, din care venituri din exploatare în valoare de 15,56 milioane lei și venituri financiare în valoare de 7.000 lei

Ø cheltuielile totale în sumă de 85,576 milioane lei (din care 37,8 milioane lei cheltuielile de natură salarială)

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine –Valea Jiului S.A.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se alocă suma de 73.000 lei, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază cele 30 de persoane care vor fi disponibilizate prin concediere colectivă, în anul 2021. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului SA este unul dintre operatorii economici prevăzuți în anexa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 ca și operator cu programe de disponibilizare în derulare.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/s-au-alocat-peste-70-mii-lei-pentru-plata-venitului-lunar-de-completare-pentru-persoanele-disponibilizate-de-la-societatea-nationala-de-inchideri-mine-valea-jiului-s-a/

4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Domnești, județul Ilfov

Hotărârea a fost aprobată.

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Macea, județul Arad

Hotărârea a fost aprobată.

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2022

Gestionarea unui pachet de investiții majore în cursul anului viitor, cu impact social și economic, este o prioritate a Guvernului.

În acest context și în scopul alinierii portofoliului de proiecte de investiții noi, finanțate din fonduri publice, cu prioritățile Guvernului și în vederea includerii lor în proiectul de buget pentru anul 2022, la propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate.

Astfel, în procesul de prioritizare, opt ordonatori principali de credite au transmis informații cu privire la 177 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 221.042.715.000 lei și un rest de finanțat pentru finalizarea acestora de 136.041.923.000 lei. Creditele bugetare alocate pentru aceste proiecte în anul 2021 sunt în valoare de 10.559.011.000 lei.

Astfel, din analiza datelor transmise de ordonatorii principali de credite, rezultă:

Ø Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 94 de proiecte de investiții publice semnificative aflate în diferite stadii de implementare

Ø Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 10 proiecte

Ø Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 9 proiecte

Ø Ministerul Sănătății – 7 proiecte

Ø Ministerul Justiției – 4 proiecte

Ø Ministerul Apărării Naționale – 3 proiecte

Ø Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – 2 proiecte

Ø Serviciul de Protecție și Pază – 1 proiect

2.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri pentru implementarea de către CNAS a unor proiecte finanțate din fonduri europene

Guvernul a analizat măsurile prin care vor fi puse în aplicare, cu prioritate, două dintre prioritățile Guvernului în ceea ce privește digitalizarea și e-Sănătatea, potrivit Programului de guvernare 2021-2024.

Ø  Sistem informatic pentru conectarea la DES a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat – eDES”;

Ø Sistem informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la servicii Medicale, Acte, Recomandări și Tehnologii – SIGMA SMART”.

Principalul avantaj al acestui parteneriat este dat de expertiza Autorității pentru Digitalizarea României și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și de faptul că STS va asigura cu resurse proprii funcționarea, administrarea și mentenanța infrastructurilor hardware de virtualizare pe întreaga perioadă a utilizării de către CNAS a acestor sisteme informatice.

Din punct de vedere financiar, implementarea celor două proiecte în parteneriat presupune costuri, reprezentând cheltuieli de operare mult reduse, în valoare de aproximativ 20 milioane lei, față de aproximativ 223 milioane lei, în condițiile în care proiectele ar fi implementate de CNAS în parteneriat cu ADR, fără sprijinul STS.

SIGMA SMART – are drept obiectiv dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestionarea pe suport electronic a documentelor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate referitoare la:

Ø certificatele de concediu medical;

Ø biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialități clinice, paraclinice, medicină dentară) și pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă;

Ø scrisorile medicale;

Ø recomandările privind îngrijirile medicale la domiciliu;

Ø recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale;

Ø programările serviciilor medicale.