Modificări pentru atestate

0
402

Legislaţia în ceea ce priveşte completarea atestatelor de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine , s-a modificat . Sunt mai multe schimbări, care trebuie aduse în faţa profesorilor şi elevilor.

eleviÎn vederea completării atestatelor de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV, de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea „învăţământ – educatoare”, conform Ordinului Ministrului nr. 4853/2009, „Pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV-, de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare  ”m va fi corba despre structurări legislative, cu procedurile de rigoare. „Suntem convinţi că toţi cei implicaţi în procesul educaţional trebuie să cunoască prevederile legale. Sunt modificări care trebuie aduse spre cunoaştere. Astfel, pentru  Atestatul de competenţă lingvistică, emis absolvenţilor claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine, se înregistrează nota finală, în dreptul Media finală.  Aceasta din urmă este constituită, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de către fiecare evaluator, realizate prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10. De asemenea, pentru  Atestatul pentru predarea unei limbi străine în învăţământul primar, emis absolvenţilor claselor cu profil pedagogic, specializarea „învăţători- educatoare”, se va aplica un algoritm. Astfel, notele acordate pentru ceea ce este „lecţia finală”, precum şi pentru prezentarea şi susţinerea orală a proiectului didactic se obţin prin transformarea punctelor de la 10 la 100, în note pe intervalul 1 -10, cu acordarea unui punctaj maxim de 100 de puncte. La proba practică, nota finală se calculează ca medie aritmetică a notării de la lecţia de sfârşit şi a celei pentru prezentarea şi susţinerea orală a proiectului. Demne de remarcat este că  media finală este calculată din cele două notări artitmetice din „practic” şi „scris”. Sunt noutăţu care pot aduce beneficii   ”, a precizat prof.  Mona Burcheşin,  inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.