Servicii noi în farmacii

0
638

Consultări, vaccinuri antigripale sau teste pentru glicemie vor fi putea efectuate şi în farmacii. Un ordin de ministru reglementează situaţia, examinările urmând să fie efectuate contra – cost.

Un ordin de ministru reglementează aceste servicii, care vor fi efectuate contra-cost, iar Colegiul Farmaciștilor din România salută adoptarea de către Ministerul Sănătății a Ordinului nr. 2382/04.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice, un pas important pentru extinderea serviciilor farmaceutice disponibile în farmaciile din România cu noi servicii de calitate pentru populație. ”Prin acest acest act normativ, se consolidează rolul farmacistului, ca parte integrantă a sistemului de sănătate, având ca scop îmbunătățirea stării de sănătate şi creșterea calității vieții populației, inclusiv prin participarea la campanii de sănătate publică ce vizează prevenţia. Demonstrăm astfel că serviciile farmaceutice se pot adapta în funcţie de epidemiologia bolilor, de situaţiile epidemiologice speciale şi de contextul social al pacienţilor” a declarat domnul prof.univ. Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din România. Serviciile farmaceutice acordate populației la nivelul farmaciilor se extind cu servicii noi, avansate: gestionarea pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare sau cu dislipidemie) și a celui aflat sub tratament cu anticoagulante orale, serviciul de evaluare și monitorizare a pacientului cu polimedicație, serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă), serviciul de vaccinare antigripală în farmacie, serviciul de educație privind sănătatea alimentației, măsurarea unor parametri biologici și a funcțiilor vitale (precum glicemie, tensiune arterială, colesterol, saturație de oxigen) sau serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală. Serviciile farmaceutice esențiale, care sunt și în prezent prestate de farmaciști, au parte de o recunoaștere explicită a activității profesionale, precum și de o standardizare a actului profesional. România se aliniază astfel unei practici largi a statelor Uniunii Europene de furnizare de servicii farmaceutice complexe, pentru care pacienții români au arătat deschidere. În Studiul ”Servicii Farmaceutice în România. Realități și provocări post-pandemice”, lansat în iunie 2021, datele au arătat că populația are un grad foarte ridicat de încredere în serviciile farmaceutice, satisfacția față de serviciile primite în farmacii fiind de asemenea la un nivel înalt. S-a demonstrat, în urma cercetării, necesitatea reconsiderării locului farmacistului în sistemul sanitar, iar aprobarea nomenclatorului de servicii este un pas important în acest sens. „Am reușit împreună să facem încă un pas important spre modernizarea profesiei noastre, să ne adaptăm practica profesională la realitățile pe care le trăim azi și la nevoile pacienților noștri pentru care putem face mai mult decât am făcut până acum. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat activ în eforturile depuse pentru ca acest proiect de întărire a rolului farmacistului în comunitate să devină o realitate, iar serviciile farmaceutice să fie recunoscute și apreciate la adevărata valoare”, a declarat Răzvan Prisada, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România