În cadrul Proiectului Erasmus+ “T.R.U.E. – Traditions et Rythmes pour Unir l’Europe : Prima întâlnire transnațională la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova

0
303

Timp de cinci zile, în perioada 5-10 noiembrie 2018, a avut loc prima întâlnire transnațională la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova, din cadrul Proiectului Erasmus+ “T.R.U.E. – Traditions et Rythmes pour Unir l’Europe”, 2018-1-FR01-KA229- 047911_5. La această primă reuniune au participat 26 de elevi de la școlile partenere, însoțiți de 13 profesori  și 29 de elevi români , coordonați de: prof. Cazacu Lidia – coordonatorul proiectului și prof. Ioana Genoveva, prof. Drăghici Marinela, prof. Trincu Lavinia, prof. Constantin Liliana – membrii echipei de proiect. De asemenea, peste 150 de elevi au participat  la activitățile desfășurate în școală, fiind coordonați de profesorii membri în echipa de implementare.

Proiectul permite instituțiilor partenere schimbul de bune practici, prin crearea cadrului optim definirii unui repertoriu muzical comun și utilizarea unor aplicații software diferite pe întreaga durată a mobilităților.

“Astfel, vineri 10 noiembrie 2018 are loc Gala finală, concert susținut de elevii participanți în proiect, la sala de sepctacole a Liceul de Artă ”Marin Sorescu” din Craiova, începând cu ora 11,00. Proiectul permite instituțiilor partenere schimbul de bune practici, prin crearea cadrului optim definirii unui repertoriu muzical comun și utilizarea unor aplicații software diferite pe întreaga durată a mobilităților. Elevii implicați în proiect vor analiza și prezenta genuri muzicale variate în cadrul unor activități cultural-artistice, având posibilitea de a învăța, înțelege și respecta tradițiile și obiceiurile diferitelor țări”, a precizat prof. Lidia Cazacu, coordonatorul proiectului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de elevi cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova- România, IES Don Juan Manuel- Spania, Vuorentaustan koulu- Finlanda, English Martyrs Catholic School-Anglia, Istituto Comprensivo Carducci-King- Italia și Collège Jean-Baptiste Dumas, Franța.