Clasificare anuală a studenţilor de la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova

0
598

Senatul Universităţii din Craiova a aprobat, recent, propunerile Consiliului Facultăţii de Drept privind clasificarea anuală a studenţilor şi admiterea la programele universitare de licenţă.

 În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 şi ale Legii nr. 224/2005, se va proceda la programele universitare de licenţă ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova, la clasificarea anuală a studenţilor, în funcţie de numărul de credite şi notele obţinute. „Este o soluţie menţionată în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, care va fi aplicată şi în instituţia noastră, începând cu anul universitar următor. În acest context, este posibilă schimbarea statutului studentului cu taxă, care poate ocupa un loc finanţat de la buget şi, invers, schimbarea statutului unui student finanţat de la buget, care poate să devină plătitor de taxă”, a precizat prof. univ. dr. Daniel Ghiţă, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.

Reclasificarea anuală este utilizată şi la alte facultăţii ale Universităţii din Craiova, dar şi în alte centre universitare din ţară şi constituie o măsură de a creşte competiţia internă între studenţi. Pe de altă parte, începând cu 2018-2019, admiterea la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, la toate programele de licenţă, se va baza pe media de la Bacalaureat în proporţie maximă. «În ultimii ani, ponderea mediei de la Bacalaureat a crescut treptat în relaţia cu nota obţinută la examenul scris la „Gramatica limbii române”, având în vedere nivelul bun  la care s-a ajuns şi s-a păstrat Bacalaureatul», a menţionat prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. Acesta a mai subliniat: „Indiferent de criteriu, examen la Limba română sau media de la Bacalaureat, în bună măsură candidaţii ar fi fost aceiaşi, ceea ce îndreptăţeşte soluţia eliminării unor teste suplimentare ”.

La admiterea din acest an, ponderea mediei la Bac a fost egală cu cea obţinută la examenul scris la Limba română. În această perioadă, în cadrul comunităţii academice amintite sunt în dezbateri principiile şi regulile care se impun pentru o bună gestionare a clasificării anuale a studenţilor. La discuţii au fost invitaţi profesori şi studenţi, pentru a cunoaşte şi pentru a pregăti cât mai bine toate aspectele măsurii aplicabile din anul următor.