6.86% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna iulie 2019

0
127

La sfârșitul lunii iulie 2019 în rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,86 % cu 0.89 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2018 şi cu 0.02 pp sub valoarea înregistrată în luna anterioară.

Din totalul de 18.238 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,1.664 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.574 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.779  șomeri provin din mediul rural și 2.459 sunt din mediul urban.

„Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.2 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28.1%), iar 10.5% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 21.4 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.938 persoane foarte greu ocupabile, 6.223 greu ocupabile,675 mediu ocupabile, iar 402 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.