Bugetarii, privilegiaţii măririlor salariale

0
313

Creşterile de venituri, după 1 iulie 2015, au atins cea mai mare parte a sectorului bugetar. O aparentă scădere, în învăţământ, are la bază perioada de vacanţă şcolară, când plata orele suplimentare nu există. Cele mai puternice diminuări salariale sunt în fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice şi optice, în activităţile de editare, în cercetare-dezvoltare.

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj a dat publicităţii, ieri, un comunicat prin care analizează câştigul salarial mediu brut pe economie în lunile iunie şi iulie. Astfel, câştigul salarial mediu brut a fost de 2.563 lei în luna iulie 2015, cu 1,9% mai mare decât în iunie 2015. Câştigul salarial mediu net a fost de 1.849 lei, în creştere cu 31 de lei (1,7%) faţă de luna precendentă.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial nominal net a crescut cu 7,6%. Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,4%. Indicele câştigului salarial real a fost de 101,9% pentru luna iulie 2015 faţă de luna precedentă. În schimb, în comparaţie cu luna octombrie 1990, acest indice a fost de 140,1%, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în iunie 2015.

Petroliştii rămân pe primul loc

 Cei care au valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net lucrează în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4.907 lei), iar salariaţii cel mai prost plătiţi lucrează în hoteluri şi restaurante (1.088 lei). Fluctuaţiile salariale sunt determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (în decembrie, martie, aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Creştere salarială impusă de sus

În luna iulie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă. Şi aceasta, ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (H.G. nr. 1091/2014), acordării de premii ocazionale – inclusiv prime de vacanţă şi pentru performanţe deosebite, oferirii de sume din profitul net şi alte fonduri – inclusiv tichete de masă sau tichete cadou, dar şi urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari.

Domeniile farmaceutic şi extractiv, mai bine remunerate

Cele mai importante creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor farmaceutice de bază (14,2%) şi a preparatelor farmaceutice (14,1%). Cu valori între 6,0% şi 8,0% au crescut câştigurile salariale în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, silvicultură şi exploatare forestieră, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport. Creşteri salariale între 4,5% şi 5,5% s-au înregistrat în domeniul extracţiei cărbunelui, hoteluri şi restaurante, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Cercetarea şi cultura, la coadă

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj raportează şi cele mai importante scăderi ale câştigului salarial mediu net. Astfel, cu 10,9% s-au micşorat veniturile celor din domeniul fabricării calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. De asemenea, în activităţi de editare şi fabricarea băuturilor scăderea a fost între 9,5% şi 10%. Mult mai mică a fost scăderea salariilor în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv între 2% şi 4,5%.

Bugetar să fii, noroc să ai!

În sectorul bugetar, în iulie, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă. În administraţie publică 2,2%, în sănătate şi asistenţă socială 1,3%, ca urmare a aplicării prevederilor legale de la 1 iulie 2015. În învăţământ s-a înregistrat o scădere a câştigului salarial mediu net (-3,4%), din cauza reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.