Spitalul CFR Craiova, înapoi la Transporturi

0
111

După ce în urmă cu un an au fost trecute în subordinea Ministerului Sănătăţii, spitalele CFR din toată ţara sunt acum la doar un pas să revină la Transporturi. Senatul a adoptat săptămâna trecută transferul celor 11 spitale, printre care şi unitatea sanitară din Craiova, Camera superioară fiind prima sesizată în acest caz.  

În luna mai, Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind trecerea celor 11 spitale CFR din subordinea ministerului Sănătăţii în subordinea sa. Cele 11 unităţi sanitare incluse în acest proiect sunt Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea, Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara, Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa, Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi, Spitalul General Căi Ferate Braşov, Spitalul General Căi Ferate Galaţi, Spitalul General Căi Ferate Ploieşti, Spitalul General Căi Ferate Sibiu şi Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin.

Sumele alocate pentru cele 11 spitale se vor transfera la Ministerul Transporturilor

Potrivit proiectului de act normativ toate atribuţiile şi competenţele pe care Ministerului Sănătăţii le deţinea în calitate de ordonator principal de credite al acestor spitale ar urma să fie preluate de Ministerul Transporturilor. La fel patrimoniul spitalelor, bugetul dar şi personalul. În acest moment, reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor cuprinde patru unităţi sanitare cu paturi, amplasate în zonele în care se află regionalele de căi ferate. Aceste spitale pun la dispoziţia asiguraţilor cu funcţii ce concură la siguranţa transporturilor servicii medicale clinice şi paraclinice care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate.

Sumele alocate in bugetul de stat pe anul 2014 pentru Ministerul Sănătăţii, aferente celor 11 spitale, se vor transfera în bugetul Ministerului Transporturilor cu aceeaşi destinaţie, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.

Până luna aprilie a anului trecut, reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor avea în componenţă 15 spitale amplasate în zonele în care se află regionalele C.F. Printr-o decizie comună a celor două ministere însă 13 unităţi sanitare au trecut la Ministerul Sănătăţii. În schimb, autorităţile au decis să menţină ca structură sanitară proprie în subordinea Ministerului Transporturilor, Spitalul Clinic CF nr. 2 şi Spitalul Clinic CF nr. 1 din Bucureşti, care aveau aprobate sau în desfăşurare proiecte cu finanţare europene, pentru a se evita pierderea acelor proiecte. Acum însă s-a luat decizia de a reveni asupra hotărârii din 2013.

Spitalele, importante în sistemul de siguranţă a traficului

Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor se finanţează din venituri proprii, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat. Aceste unităţi sanitare se împart în două categorii: spitale clinice şi spitale generale. Spitalele clinice au în structura organizatorică un număr de cel puţin două secţii clinice conduse de cadre universitare.

În cadrul acestor spitale, funcţionează comisii medicale şi comisii psihologice de siguranţa transporturilor, fără personalitate juridică, care asigură examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în vederea obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi/sau psihologică.