Paşi în integrarea romilor, prin „Working Roma”

0
137

Educaţia populaţiei de etnie romă continuă, prin accesarea unor fonduri europene, iar rezultatele încep să se observe. De curând, o organizaţie craioveană a participat, în Slovenia, la desfăşurarea unei şedinţe de acest fel.

 LISABONA 3Cea de-a IV-a întâlnire din cadrul Proiectului „Working Roma” a avut loc la Novo Mesto (Slovenia), cu puţin timp în urmă. Prin intermediul acestui program, cu finanţare europeană, proiect aprobat din Fondurile „Justice”, prin candidatura directă la Comisia Europeană (JUST/2014/RDIS/AG/DISC)  populaţia romă este sprijinită în educaţie şi incluziune pe piaţa muncii (http://forum.workingroma.eu).

Proiectul îşi propune să stabilească reţele între părţi interesate din toate sectoarele, public şi privat, să dezvolte bune practici pentru promovarea multiculturalismului la locul de muncă, să promoveze posibilităţile de integrare pe piaţa muncii a romilor şi să conştientizeze populaţia cu privire la fenomenele de rasism şi xenofobie. Măsurile propuse şi implementate sunt produsul partenerilor din nouă ţări: Spania, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Marea Britanie, Malta şi România, din ţara noastră partener fiind Asociaţia „Dominou”, din Craiova.

În anul 2016, proiectul a debutat, la Craiova, prin diverse întâlniri, la care au participat reprezentanţi ai Camerei de Comerţ Dolj, AJOFM Dolj etc. Deplasarea în Slovenia a reunit emisari ai părţilor partenere, iar coordonatorul principal, Antonio Jesus, din Consiliul Municipal din Andujar (Spania) a început cu o revizuire a tuturor fluxurilor de lucru, stabilindu-se elaborarea unui Manual de bune practici, coordonat de echipa din Malta. Una dintre problemele principale a constat în lipsa de interes a minorităţilor etnice implicate, iar ca soluţie s-a convenit să se scurteze instruirile, atunci când este necesar, şi să se facă atractiv conţinutul, adoptând temele pentru romi.

„În acest scop, Asociaţia DOMINOU a pregătit un număr de 28 de cursanţi romi, în meseria de mediator sanitar, fiind facilitat accesul non-discriminatoriu al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate de calitate şi a fost cultivată încrederea între autorităţile sanitare, beneficiari, alte agenţii ale administraţiei locale. Mediatorul sanitar contribuie la informarea cadrelor cu prerogative în domeniu, în ceea ce priveşte obiceiurile şi tradiţiile grupurilor minoritare din comunitate, fiind persoana care mijloceşte relaţia dintre persoanele vulnerabile , autorităţile sanitare şi cele de protecţie socială”, a precizat Mariana Stoineac, preşedinte al DOMINOU.