Procent mai mare de promovabilitate, după contestaţii, la titularizare

0
103

În judeţul Dolj, rata de promovare a probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor, este de 78,18%, în creştere cu 1.09% faţă de situaţia iniţială (77,09%). În total, au fost depuse 156 de contestaţii dintre care 31 la Limba şi literatura română, 23 la Educatoare şi 13 la Educaţie fizică.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuiau să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuiau să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.