“Empower, Update, Upgrade” –primul proiect Erasmus + al Asociației Părinților și Profesorilor Voltaire

0
400

Proiectul “Empower, Update, Upgrade”, depus la termenul limită 05 februarie 2020, termen prelungit la 11 februarie 2020, de către Asociația Părinților si Profesorilor Voltaire, a fost aprobat cu nr. 2020-1-RO01-KA104-07958.

Obiectivului general al proiectului a fost eficientizarea colaborării între membrii Asociației Părinților și Profesorilor Voltaireși între asociație și comunitate.

Activitățile proiectului au inclus acțiuni care s-au desfășurat eșalonat chiar de la începutul acestuia, atât în format fizic cât și online. Pe lângă mobilități în străinătate, s-au realizat și activități de formare în mediul de proveniență al părinților care fac parte din Asociație, respectiv în mediul rural.Un exemplu în acest sens esteatelierul cutitlul“Platforme de invățare si comunicare virtuală-mijloace moderne de relaționare școală-familie” care a avut loc la Sadova în data de 21 octombrie 2021.

În privința cursurilor de formare din Italia, Slovenia și a job shadowing-uluidin Portugalia, au fost abordate teme precum: digitalizarea, managementul comportamental, modernizarea percepției și abordării tendințelor socio-economice actuale în relaționarea intra și intergenerațională, prin asigurarea unui mediu incluziv, non-discriminatoriu.

Rezultatele acestui proiect derulat pe o perioada de 18 luni au avut un impact puternic asupra membrilor asociației și elevilor Liceului “Voltaire”Craiova, care beneficiază de modernizarea atitudinii părinților și profesorilor lor si de competențele dobândite de aceștia.

De pildă, scopulcursului de formare “Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design”, desfășurat la Palermo în Italia, a fost îmbunătățireautilizării TIC în educație prin împuternicirea profesorilor, formatorilor și a altor persoane implicate în educație care să poată folosi platformele web și instrumentele tehnologice.

Activitatea de job shadowing derulată la Școala Dr. Flávio Gonçalves da Póvoa de Varzim din Portugalia a urmărit creșterea competențelor profesionale și personale ale părinților și profesorilor, în vederea creșterii calității serviciilor oferite elevilor, în special celor ce fac parte din grupuri vulnerabile prin observarea, analiza și adaptarea activităților educaționale desfășurate de asociația portugheză.

De asemenea, cursul de formare “Peer coaching as a sustainable form of professional development” a valorificat spațiul cultural al capitalei Sloveniei, Ljubljana, axându-se pedezvoltarea abilitaților de mentor prin activitațile interactive interesante propuse de formatori.

Nu în ultimul rând, cursul de formare “Social and Emotional Learning for Successful Schools”, desfășuratîn Florența, Italia, s-a concentrat pe îmbunătățirea abilităților de comunicare emoțională, de gestionare a situațiilor conflictuale și pe conceptele de self-management și self-awareness, toate proiectate într-unteritoriu cultural european impregnat de istorie și de modele de conduită umană.

Analizând impactul acestor experiențe formative, doamna prof. dr. Popi Dorina-Loredanaconsideră că ”beneficiul absolut pe care îl aduce acest proiect este că fiecare participant, părinte și profesor deopotrivă, a preluat din tiparele educative, mentale și comportamentale propuse în cadrul activităților de mobilitate, contribuind astfel la creșterea valorii europene a Asociației Părinților și Profesorilor Voltaire”.

In concluzie, pornind de la experientele acumulate, membrii Asociației au depus un alt proiect de scurtă durată în domeniul “Educației Adulților” cu titlul “Motiveaza! Dezvolta! Implica!” care se dorește să contribuie la dezvoltarea de noi competențe.