Medici prinşi în ofsaid de inspectorii CAS Dolj

1
132

În urma verificărilor efectuate în ultima lună, inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au descoperit deficienţe în cazul mai multor furnizori de servicii medicale. Echipele de control au trecut pragul a nu mai puţin de 44 de cabinete şi unităţi sanitare pentru a verifica în ce măsură sunt respectate clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare. Pentru neregulile constatate au fost aplicate o serie de sancţiuni.

Cu această ocazie, inspectorii CAS Dolj au verificat modalitatea în care se acordă serviciile medicale, corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de furnizori şi cele efectuate în mod real, precum şi modul în care au fost respectate de furnizor condiţiile existente la momentul evaluării.

La cabinetele medicilor de familie s-au efectuat 11 acţiuni de control, constatându-se mai multe deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Sancţiuni pentru medicii care au comis nereguli

Potrivit reprezentanţilor CAS Dolj, trei medici de familie au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Cadrele medicale au fost sancţionate cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor. Un alt medic de familie nu a folosit formularele tipizate obligatorii prevăzute pentru transferul pacienţilor pe lista proprie, fiind sancţionat cu avertisment scris.

Tot cu ocazia controalelor din ultima lună, inspectorii CAS Dolj au constatat că unul dintre medici nu a respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului fiind sancţionat cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat. De asemenea, un alt medic de famile a raportat consultaţii medicale la domiciliul pacientului, care nu s-au regăsit în evidenţele primare, dispunându-se măsura recuperării contravalorii serviciului şi diminuarea cu 10% a valorii punctului per capita, pentru luna în care s-a constatat deficienţa.

Concediile medicale, luate la ochi de autorităţi

Controalele CAS Dolj au ajuns şi la furnizorii de servicii clinice. S-a constatat că doi dintre aceştia nu au respectat prevederea contractuală conform căreia sunt obligaţi să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii. Mai exact, nu au folosit formularele tipizate obligatorii, iar serviciile medicale consemnate în Registrele de consultaţii nu au cuprins examenul clinic general, manevrele specifice pe care medicii le consideră necesare, stabilirea conduitei terapeutice sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic. În ambele cazuri s-a dispus recuperarea contravalorii serviciilor medicale respective şi diminuarea cu 10% a serviciilor medicale raportate.

Tot la capitolul deficienţe, inspectorii au descoperit că unul din medici nu a respectat protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului fiind sancţionat cu imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat şi cu diminuarea cu 30% a valorii punctului pentru lunile în care s-au constatat deficienţele.

În ultima lună au fost efectuate şi trei controale inopinate la furnizorii de servicii medicale care au eliberat concedii medicale constatându-se că au fost respectate prevederile legale la emiterea acestora. Mai mult decât atât, echipele de control au ajuns şi la domiciliile pacienţilor care beneficiază de concedii medicale, concluzia fiind că aceştia au fost prezenţi la adresele declarate.

1 COMENTARIU

Comments are closed.