Posturile de directori şi inspectori şcolari, pe punctul de a fi deblocate

0
136

Ministrul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului a început procesul de selecţie a cadrelor didactice pentru formarea Corpului de Naţional Experţi, care va constitui bazinul de selecţie a viitorilor directori şi inspectori şcolari. 

Profesorii care vor să facă parte din Corpul de Experţi trebuie să fii acumulat 60 de credite în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, să aibă calificativul „foarte bine” în ultimii patru ani şi nici să nu fie sancţionat în anul şcolar important. De asemenea, obligatoriu este să nu fii fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Mai mult etape de selecţie

Candidatura pentru corpul de experţi se depune online, prin completarea unui formular de selecţie care se găseşte pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Perioada de înscrieri s-a prelungit până pe 12 martie a.c.

Până acum s-au înscris, în judeţul Dolj s-au înscris 399 de cadre didactice. Potrivit calendarului emis de Ministerul Educaţiei pentru a face parte din Corpul Naţional de Experţi trebuie trecute mai multe etape.  Astfel, pe 13 martie se afişează listele cu candidaţii admişi în prima etapă. Aceştia vor depune în intervalul 14-20 martie portofoliul cu documentele necesare pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice care vor face parte din Corpului Naţional de Experţi. Concursul se va derula la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. În zilele perioada 23 martie – 9 aprilie se evaluează portofoliile candidaţilor şi se afişează rezultatele. Contestaţiile se depun în intervalul 9- 13 aprilie şi se soluţionează până la data de 20 aprilie. Pe 30 aprilie se emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Numărul experţilor va reprezenta 7% din posturile didactice

Cadrele didactice înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional vor fi evaluate anual. „După cum prevede Legea Educaţiei Naţionale condiţia pentru a ocupa o funcţie de conducere îndrumare şi control în sistemul de învăţământ preuniversitar este aceea de a fi membri al corpului de experţi. Lista se poate reînnoi anual, după evaluarea ce va fi în luna septembrie”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct Cătălin Spiridon.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar, În Dolj corpul de experţi în management educaţional va cuprinde 7% din numărul total de posturi.