Acuzele la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Măciuca, confirmate doar parţial

0
57

poza5_maciuca_31012016Rezultatele controlului efectuat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Măciuca confirmă doar parţial informaţiile apărute în mass-media.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a finalizat controlul efectuat la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Măciuca din judeţul Vâlcea, dispus de doamna ministru Lia-Olguţa Vasilescu, ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media.

Astfel, la sediul centrului s-a deplasat o echipă mixtă de control, formată din membri ai Corpului de Control al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în scopul verificării eventualelor abuzuri asupra persoanelor aflate în centru, precum şi a condiţiilor de cazare oferite acestora.

Cu această ocazie s-a constatat, de exemplu, că, deşi centrul asigură condiţii minime de confort, spaţiile comune erau curate şi prevăzute cu echipamente de încălzire, iar dormitoarele dispuneau de cazarmamentul necesar, unele dintre acestea fiind chiar personalizate în funcţie de stadiul de dependenţă al beneficiarilor (vezi foto).

De menţionat faptul că, la data controlului, echipa ministerului nu a identificat spaţii amenajate în incinta centrului, aşa cum sunt prezentate în imaginile de pe site – ul tolo.ro.

Referitor la procedurile de contenţionare (imobilizarea fizică a pacienţilor), s-a constatat că au existat persoane supuse acestor proceduri însă doar la recomandarea medicului psihiatru, care acordă schemele de tratament, şi numai sub supravegherea medicului centrului. De asemenea, contenţionarea a fost pusă în aplicare doar cu mijloace care nu provoacă răni sau leziuni, pentru perioade de timp între 10 minute şi maximum 60 minute, în funcţie de gravitatea situaţiei.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, echipa de control a dispus următoarele măsuri:

1. Realizarea demersurilor în vederea acreditării serviciului social, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Termen de realizare: 31.03.2017.

Răspunde: director executiv DGASPC Vâlcea.

2. Elaborarea Planului propriu de dezvoltare, care include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant (dotarea cu calculator sau laptop cu acces la internet la care să aibă acces beneficiarii; amenajarea dormitoarelor/camerelor beneficiarilor, grupurilor sanitare, respectiv duşurilor/băilor beneficiarilor şi a grupurilor sanitare conform standardelor minime de calitate, aşa cum este prevăzut în Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015-Anexa 1. Planul va fi aprobat, ulterior, de către Colegiul Director al DGASPC Vâlcea.

Termen de realizare: 31.03.2017.

Răspunde: Șef centru.

Verifică şi coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.

3. Realizarea, cu celeritate, a demersurilor în vederea recrutării personalului de specialitate şi de îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare.

Termen de realizare: 31.03.2017.

Răspund: şef centru şi director executiv DGASPC Vâlcea.

4. Reorganizarea serviciilor sociale din subordinea DGASPC Vâlcea, inclusiv în funcţie de procentul personalului de specialitate, conform art. 9 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Termen de realizare: 31.03.2017.

Răspunde:  director executiv DGASPC Vâlcea.

5. Demararea procesului de adaptare a mediului fizic şi informaţional, conform prevederilor art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normativului NP 051-2012.

Termen de realizare: 31.03.2017.

Răspunde: şef centru.

Verifică şi coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.

6. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, cu scopul protejării beneficiarilor împotriva discriminării sau tratamentului degradant sau inuman, conform prevederilor legale în vigoare.

Termen de realizare: permanent.

Răspunde: şef centru, personalul de specialitate şi îngrijire.

Verifică: director executiv DGASPC Vâlcea.

Ducerea la îndeplinire a măsurilor vor fi monitorizate de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prinDirecţia Generală Corp Control, Implementare Strategie Naţională Anticorupţie.