Sprijin pentru învăţământul profesional

0
99


Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pregăteşte două proiecte, care vor fi cofinanţate din Fondul Social European şi care au ca obiect programele instituite prin Hotărârea Guvernului nr.1062/2012, privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional şi Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului Naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Cele două programe vor fi cofinanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe exerciţiul financiar 2007 – 2013, şi au fost depuse până la finele anului 2015. S-a avut în vedere perioada ultimilor trei ani şcolari, fiind considerate eligibile numai acele cheltuieli pentru care vor putea fi puse la dispoziţia autorităţilor de audit naţionale şi europene dosare valide, adică cele a căror integritate (fizică) nu a fost compromisă din diverse cauze (manipulare, nearhivare, pierdere, distrugere etc.), cu obligativitatea fundamentării bugetelor celor două proiecte. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis în teritoriu nota telefonică a MECS, aşteptând sosirea datelor şi centralizarea acestora.