Proiectul „Educaţia, viitorul comunităţii noastre”, derulat în comuna Sălcuţa

0
1182

Primăria comunei doljene Sălcuţa în parteneriat cu Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate din România derulează, în perioada noiembrie 2014 – aprilie 2016, proiectul „Educaţia, viitorul comunităţii noastre”, finanţat, prin Programul RO10-CORAI, din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). Valoarea totală a proiectului este de 789.058,58 lei – 85% fonduri nerambursabile şi 15% fonduri publice.

Scopul este îmbunătăţirea accesului la programe şcolare şi evitarea abandonului şcolar al copiilor din grupul-ţintă prin intermediul serviciilor integrate oferite în cadrul Centrului de zi ce va fi înfiinţat. „Prin proiect ne propunem reducerea pericolului de abandon şcolar cu peste 60% faţă de situaţia actuală (50%) pentru 75 de copii romi, precum şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a unui număr de 50 de părinţi şi bunici romi din satul Mârza cu privire la pericolul de abandon şcolar şi la importanţa şcolii. Serviciile oferite în Centrul de zi vor fi cele educaţionale, recreative, de consiliere psihologică, de educare a părinţilor, având un caracter integrat”, precizează iniţiatorii proiectului.