Drepturile şi obligaţiile studenţilor vor fi stabilite de rectorii noi aleşi

0
142

Organizaţiile studenţeşti aşteaptă de mai bine de o jumătate de an să-şi vadă validate drepturile şi obligaţiile în formatul legislativ, prevăzut de Legea Educaţiei, denumit Statul studentului. Noul cadru legislativ a fost propus şi dezbătut chiar de cursanţi, care după ce au stabilit forma finală, au cerut în mai multe rânduri, apelând de câteva ori şi la proteste, să fie adoptat de Ministerului Educaţiei.

Răspunsul pentru studenţi a apărut însă abia în aceste zile.  „Statutul studentului trebuie validat de către rectorii nou aleşi, din punct de vedere legal nu există un termen la care acest cod ce cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor să intre în vigoare. Este adevărat că am vorbit despre posibila intrare în vigoare a documentului la 1 octombrie 2011, dar statutul trebuie validat şi de rectori. Acel cod care statuează drepturile şi obligaţiile studenţilor este important să fie pus în practică”, a spus în aceste zile ministrul Educaţiei. El a precizat că nu este vorba de amânarea intrării în vigoare a actului pentru că nu a avut un termen limită.

Studenţii vor face parte din noile structuri academice

Statul Studentului este un proiect elaborat de Ministerul Educaţiei, în premieră pentru învăţământul superior, în 29 august 2011, el fiind prevăzut în Legea educaţiei.

Proiectul prevede, printre altele, principiul participării studenţilor la viaţa academică prin structurile de reprezentare. Astfel, studenţii, în calitate de membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare şi parteneri în procesul educaţional, sunt reprezentaţi în toate forurile consultative, deliberative şi executive din cadrul universităţilor. Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi în Senatele Universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate sau universitate îşi pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri.

Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi, prin reprezentanţii aleşi precum şi prin organizaţiile studenţeşti legal constituite.

Candidaţii nu pot fi condiţionaţi de rezultatele la cursuri

Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011; Legea educaţiei prevede că sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt avertismentul scris, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă, sau destituirea din funcţia de conducere din învăţământ şi desfacerea disciplinară a contractului de muncă.