Sindicatele din învăţământ cer mărirea salariilor, începând cu 1 ianuarie 2022, conform legislaţiei

0
548

Federatia  Sindicatelor Libere  din  Învățământ,  Federatia Sindicatelor din  Educație „SPIRU HARET”  și Federația Națională Sindicală „ALMA  MATER”  – federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, învățământ superior și cercetare, au transmis, unitar, petiţii către Guvern,  semnate de peste 163. 000 de salariați din învățământ, care reflectă nemulțumirile acestora față de nivelul de salarizare din sistem, situat în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare. Salarizarea nemotivantă a generat  exodul personalului calificat și a  condus  la  îmbătrânirea corpului profesoral,  transformând cariera  didactică într-una neatractivă pentru tinerii cu vocație.

Petițiile sunt semnate de membri de sindicat ai organizațiilor afiliate celor trei federații, astfel: din totalul de 163.813 de semnături, 113.443 provin de la membrii Federației Sindicatelor  Libere   din   Învățământ (FSLI),   45.504  de   la   membrii  Federației Sindicatelor din  Educație (FSE) „Spiru Haret”  și  4.866  de  la  cei  ai Federației  Naționale Sindicale ,,ALMA MATER”, din învăţământul universitar. Petiţiile, adresate Prim – Ministrului României, semnate în comun, arată astfel: “Semnatarii acestor petiții, ca și ceilalți salariați din sistemul educațional românesc, solicită Guvernului României majorarea   salariilor, în  cel   mai  scurt   timp,  și aplicarea integrală a Legii-cadru nr.153/2017 pentru toți angajații din învățământ, începând  cu data de 1 ianuarie  2022. De asemenea, în condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, solicită ca, la stabilirea grilelor de salarizare  pentru  personalul din  învățământ,  principiul de bază  să   fie   acela   că   salariul  profesorului  debutant    reprezintă   o   pătrime   din indemnizația Președintelui României. Federațiile noastre, în numele salariaților din educație, consideră că este momentul oportun ca educația  să  fie  în  mod  real o  prioritate pentru întreaga clasă politică, iar această  prioritate  să  fie  reflectată,  în  primul rând,  de  procentul din  PIB  alocat învățământului prin Legea bugetului de stat pe anul 2022” La rândul său, Bogdan Manea, preşedintele Uniunii Sindicatelor Independente din Învăţământ Dolj, parte a FSLI, a menţionat: “Prioritatea este aplicarea integrală a Legii nr. 153/2017, cu privire la salarizarea unitară, începând cu 1 ianuarie 2022”.