Europa are nevoie urgentă de un plan de investiţii!

0
334

Comisia Europeană a anunţat la finele lunii trecute un plan de investiţii în valoare de 315 milarde euro menit să relanseze creşterea economică în Europa şi să readucă mai mulţi oameni în câmpul muncii. Ca urmare a crizei economice şi financiare, nivelul investiţiilor din UE a scăzut semnificativ faţă de perioada sa de vârf din 2007, cu aproximativ 15%. Acest nivel se situează, de asemenea, cu mult sub tendinţa sa istorică şi se estimează că în următorii ani se va înregistra numai o îmbunătăţire parţială. În consecinţă, toate acestea îngreunează redresarea economică, crearea de locuri de muncă, creşterea pe termen lung şi competitivitatea.

Planul se bazează pe trei axe principale : instituirea unui nou Fond european pentru investiţii strategice, garantat cu bani publici, care să mobilizeze cel puţin 315 miliarde euro sub formă de investiţii suplimetare în următorii trei ani 2015 – 2017; crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program de asistenţă, pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele şi nu în ultimul rând, o foaie de parcurs ambiţioasă, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în materie de reglementare. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, în ansamblu, măsurile propuse ar putea adăuga 330-410 miliarde euro la PIB-ul UE în cursul următorilor trei ani şi ar putea crea până la 1,3 milioane de noi locuri de muncă.

Efectul multiplicator al fondului va fi de 1: 15

       Prima axă a Planului de investiţii va debloca investiţii publice şi private în economia reală cu o valoare de cel puţin 315 miliarde euro pe parcursul următorilor trei ani. Un nou Fond pentru investiţii strategice (EFSI) va fi instituit în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii. Acesta se va baza pe o garnaţie de 16 miliarde euro din bugetul UE, la care se adaugă 5 miliarde euro angajate de BEI. Pornind de la estimări prudente, pe baza experienţei trecute, efectul multiplicator al fondului va fi de 1: 15.Instituirea fondului în cadrul structurii existente a Grupului BEI va permite înfiinţarea rapidă a acestuia în primăvara anului 2015. Obiectivul este ca fondul să fie operaţional până la mijlocul anului 2015. În plus, aceste investiţii vor fi completate prin maximizarea efectului de pârghie al fondurilor structurale şi de investiţii europene 2014-2020, care utilizează împrumuturile, capitalurile proprii şi garanţiile în detrimentul granturilor tradiţionale. Prin dublarea sumei alocate instrumentelor financiare inovatoare şi prin utilizarea efectului de pârghie astfel creat, între 2015-2017 ar putea fi mobilizare 20 şi 35 de miliarde euro sub formă de investiţii suplimentare în economia reală.

Finanţare de risc pentru IMM-urile

Graţie planului de investiţii, fondurile vor putea ajunge la economia reală datorită creării unei rezerve transparente prin care se vor identifica proiectele viabile la nivelul UE şi care va furniza asistenţa tehnică necesară pentru a sprijini selecţionarea şi structurarea proiectelor, precum şi utilizarea unor instrumente financiare mai inovatoare. Noul fond va sprijini investiţiile strategice în infrastructură, în special în reţelele în bandă largă şi de energie, în transporturile din centrele industriale, precum şi în educaţie, cercetare şi dezvoltare, în energia din surse regenerabile şi în eficienţa energetică. Fondul va acorda, de asemenea, finanţare de risc pentru IMM-urile şi întreprinderile cu capitalizare medie din întreaga Europă. Statele membre transmit deja gurupului comun al CE şi al BEI instituit în septembrie 2014 listele de proiecte selecţionate pe baza a tre criterii principale : proiecte care reprezintă o valoare adăugată a UE şi care sprijină obiectivele UE; viabilitatea şi valoarea economică şi proiectele care pot fi lansate cel târziu în următorii trei ani, adică în cazul cărora se poate aştepta în mod rezonabil să se efectueze cheltuieli de capital în perioada 2015-2017. De asemenea, planul de investiţii va cuprinde o foaie de parcurs al cărei obiectiv este eliminarea reglementărilor specifice fiecărui sector care obstrucţionează investiţiile.

Jean Claude Junker, preşedintele Comisiei Europene :

„Chestiunea este foarte simplă : dacă Europa face mai multe investiţii, va fi mai prosperă şi va crea mai multe locuri de muncă. Planul de investiţii pe care îl prezentăm astăzi ( n.r 26 noiembrie, Strasbourg) în strâns parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii este o modalitate nouă şi ambiţioasă de a stimula investiţiile fără a crea noi datorii. Acum este momentul să investim în viitorul nostru, în domenii strategice-cheie pentru Europa, cum ar fi energia, transporturilor, reţelele în bandă largă, educaţia, cercetarea şi inovarea. Contez acum pe Parlamentul European şi pe statele membre să se implice şi să îşi îndeplinească rolul pentru ca noul Fond european pentru investiţii strategice să fie pe deplin funcţional cât mai curând posibil. Europa are nevoie de un implus şi astăzi noi îi oferim mijloace necesare pentru a se pune în mişcare”

Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisiei responsabil pentru locurile de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate :

„Avem nevoie de investiţii noi în Europa, iar acesr lucru presupune mobilizara unor resurse de finanţare private suplimnetare. Noul Fond european pentru investiţii strategice va acţiona ca un multiplicator. Fiecare euro din banii publici mobilizat în cadrul fondului va genera aproximativ 15 euro sub formă de investiţii care altfel nu s-ar fi realizat. Fondul va demara cu o capacitate foarte importantă şi îşi va putea extinde în continuare activităţile, pe măsură ce i s evor adera la fond pentru a intensifica impactul acestui şi a genera şi mai multe efecte pozitive semnificative pentru economia europeană”

Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene de Investiţii :

„În Europa avem o rezervă amplă de lichidităţi, dar nu avem investiţii suficiente. Ne confruntăm cu o criză de încredere, aşadar provocarea constă în a reconecta investiţiile private la proiecte atractive. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne asumăm riscuri mai mari pentru a-i încuraja pe promotorii proiectelor să îşi lanseze investiţiile. Noul Fond european de investiţii strategice va oferi o capacitate specifică şi catalizatoare de asumare a riscurilor pentru investiţiile viabile din punct de vedere economic, pe baza expertizei şi a experienţei BEI în selectarea şi gestionarea proiectelor.”