WALLACHIA eHUB dezvoltă proiecte și experimente de digitalizare recunoscute la nivel european

0
317

În data de 29 octombrie 2021 centrul de inovare digitală Wallachia eHub a organizat un nou seminar – Soluții digitale pentru dezvoltarea locală sustenabilă – dedicat digitalizării regiunii Sud-Muntenia. În cadrul evenimentului a fost prezentat experimentul Monitoring environmental parameters and human influences in forest areas -MEPHIFA, pe care centrul îl va derula prin entitatea sa de management, Danube Engineering Hub, pe o perioadă de 6 luni.

De asemenea, a fost dezbătut subiectul platformelor digitale comune a bazelor de date privind cadastrul general, urbanism, infrastructură și suprastructură, rețele edilitare, registrul agricol, contabilitate și evidența populației care reprezintă elemente prioritare ale dezvoltării sustenabile a localităților. Au fost prezentate soluții digitale pentru comunitatea locală folosind tehnologiile GIS de către domnul Costin Trandafir, director general Heveco. Întrucât aspectele de interoperabilitate sunt critice la nivelul organizațiilor, seminarul a pus accent pe interoperabilitate, provocări și soluții la nivel local, tematică prezentată de domnul Tiberiu Lukacs, director comercial Integrisoft.

Valentin Mitrică, președinte Cluster Bio Oltenia, a evidențiat importanța interacțiunii locale dintre administrația publică și mediul de afaceri pentru susținerea digitalizării, precum și oportunități oferite de Strategia Dunării scoțând în evidență necesitatea abordării cu soluții digitale a managementului destinației turistice în localitățile din sudul României. A fost scos în evidență rolul unor proiecte pilot integrate pe unități administrativ teritoriale. Un loc aparte în cadrul seminarului l-a avut abordarea problemelor patrimoniului, digitalizarea în acest domeniu fiind esențială pentru regiune. Despre acest subiect Flavio Finta, coordonator al grupului de acțiune Wallachian Heritage, expert restaurator a făcut o prezentare privind managementul sustenabil al patrimoniului utilizând soluții digitale cu studii de caz dezvoltate de firma sa. Aceste soluții au condus la restaurarea unor clădiri de patrimoniu din municipiul Călărași și Bolintin Vale.

Nu în ultimul rând, Bogdan Apostol, cercetător INCDS, a prezentat rolul soluțiilor digitale în agroecologie și silvicultură dezvoltând pe larg conceptul de bioeconomie digitală pentru gestionarea durabilă a pădurilor și prezentarea principalelor tehnologii atât în silvicultură, cât și în sisteme agrosilvice.

„Centrul de inovare digitală Wallachia eHub oferă deja servicii de transfer de cunoștințe și tehnologie în zona digitală și dezvoltă experimente împreună cu ofertanții și beneficiarii regionali. Agroecologia, sistemele agrosilvice, patrimoniul, urbanismul, turismul vor fi dezvoltate cu soluții digitale pornind de la competențele pe care le dezvoltăm”, a declarat Costin Trandafir, președinte Wallachia eHub și director general Heveco.

„Deși suntem un hub digital relativ tânăr am atins un nivel de maturitate și audiență regională care ne încurajează să dezvoltăm în continuare proiecte de cercetare și experimentale și să atingem statutul de European Digital Innovation Hub”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator Wallachia eHub și decan al Facultății de Științe Economice, UPG Ploiești.

„Am avut recent întâlniri cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, păstrăm legăturile cu centrele regionale din țară și avem deja acorduri și activități internaționale cu alte centre digitale cu care dezvoltăm coridoare digitale pe diverse tehnologii”, a declarat Costin Lianu, vicepreședinte Wallachia eHub și director general USH ProBusiness.