Procedură deschisă împotriva României privind aplicarea normelor UE pentru eficiență energetică

0
87

Comisia a decis, în 8 noiembrie, să trimită scrisori de punere în întârziere României, Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, Slovaciei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări au transpus sau au pus în aplicare în mod incorect anumite cerințe ale Directivei privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE).

Directiva instituie un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul UE, cu scopul de a asigura atingerea obiectivul UE de 20% în materie de eficiență energetică până în 2020 și de a pregăti terenul pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după această dată.

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna noiembrie includ 40 de scrisori de punere în întârziere, 21 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 107 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.