În agricultură s-a ajuns la 3,5 miliarde euro plăţi efectuate

0
54

text-PNDRMinistrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a participat la conferinţa „PNDR 2014-2020: prezent şi viitor”, organizată pentru informarea potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor şi a impactului măsurilor de investiţii disponibile prin PNDR 2014 -2020 în ce priveşte agricultura în ansamblu şi dezvoltarea mediului rural. Evenimentul a avut loc în marja târgului internaţional INDAGRA, la ROMEXPO, în 4 noiembrie 2016. La conferinţă au participat Daniela Giurcă – secretar de stat, Daniela Rebega – director general al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR AM-PNDR), precum şi alţi directori din cadrul DGDR şi ai agenţiilor de plăţi din subordine – AFIR şi APIA.

În deschiderea Conferinţei, ministrul Irimescu a detaliat rolul finanţărilor europene în dezvoltarea spaţiului rural românesc, printre subiectele abordate evidenţiindu-se: descrierea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului; modificările operate la HG 226/2015 în sensul eliminării termenelor de la notificare, la contractare – de 3, respectiv 6 luni; simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene prin FEADR; aspecte privind instrumentele de garantare, inclusiv prin utilizarea fondurilor rămase la dispoziţia României, după închiderea schemelor de garantare aferente PNDR 2007-2013;  măsuri privind reducerea decalajelor de capital şi tehnologii în ferme, precum şi de sprijinire a clasei de mijloc la sate, etc.

„Finanţarea europeană a însemnat foarte mult pentru agricultura României. Bugetul alocat agriculturii nu depăşea 300 milioane de euro până în 2007, iată că în acest moment am depăşit 3,5 miliarde euro plăţi efectuate de la preluarea mandatului de ministru. Am reuşit în acest an să simplificăm foarte mult, dar mai este încă suficient spaţiu pentru simplificare”, a afirmat ministrul Agriculturii.

La rândul său, secretarul de stat Daniela Giurcă a subliniat importanţa stimulării unei abordări integrate pentru dezvoltarea mediului rural, în sensul creării unei sinergii între măsurile şi fondurile existente, pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate. Astfel, prin măsurile din cadrul PNDR 2014- 2020 se creează premisele de dezvoltare a clasei de mijloc la sate, prin creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi a competitivităţii, reîntinerirea satului românesc şi reducerea disparităţilor dintre mediul urban şi cel rural.