Craiova, mai mică sau mai mare?

0
1207

Autorităţile s-au aşezat, ieri, la masa tratativelor pentru a ajunge la un acord în privinţa delimitării graniţelor municipiului Craiova şi ale comunelor limitrofe cu care există o situaţie litigioasă, respectiv Cârcea, Malu Mare, Podari şi Şimnicu de Sus.

Procesul de recunoaştere a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale în vederea întocmirii Registrului Electronic al Limitelor Unităţilor Administrativ Teritoriale (RELUAT) ajunge la final. Cel puţin pe cale amiabilă. Dacă autorităţile implicate găsesc un numitor comun, atunci instanţa de contencios administrativ va decide unde se termină hotarele localităţilor aflate în litigiu.

Prin adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu numărul 10.748/10.08.2012, s-a comunicat faptul că la nivelul judeţului Dolj mai există 16 tronsoane de hotar pentru care există litigiu privind delimitarea acestor unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, O.C.P.I. Dolj a informat că există şi trei tronsoane interjudeţene nefinalizate.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Dolj, până la această dată au avut loc 15 şedinţe de mediere pentru cele 15 tronsoane, litigiul fiind stins în trei cazuri (Ianca – Dăbuleni, Predeşti – Pleşoi şi Tălpaş – Fărcaş). Pentru tronsoanele la care în finalul acestor runde de mediere se va menţine starea litigioasă, prefectul de Dolj a precizat că va sesiza instanţele de contencios administrativ cu privire la acţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale. “În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, documentaţiile comisiilor de delimitare, în care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiecţiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi înaintate prefectului judeţului de Agenţia Naţională, prin instituţiile sale subordonate. Prefectul, în termen 30 de zile de la primirea documentaţiei de delimitare, iniţiază concilieri sau, în caz contrar, sesizează instanţele de contencios administrativ cu privire la acţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale”, se arată în art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

 

În cazul a trei localităţi, litigiul a fost stins în urma şedinţei de mediere: Predeşti – Breasta (Breasta solicită 441 ha de la Predeşti); Predeşti – Pleşoi (litigiu stins); Tălpaş – Fărcaş (litigiu stins); Teslui – Dioşti (Teslui solicită 669 ha de la Dioşti); Verbiţa – Pleniţa (Verbiţa solicită 97 ha de la Pleniţa); Gângiova – Valea Stanciului (Valea Stanciului solicită  95,16 ha de la Gângiova); Cârcea – Coşoveni (Coşoveni solicită 25 ha de la Cârcea); Coşoveni – Ghindeni (Ghindeni solicită 108 ha de la Coşoveni); Ghindeni – Teasc (Ghindeni solicită 81,38 ha de la Teasc); Mischii – Şimnicu de Sus (Mischii solicită 648 ha de la Şimnicu de Sus); Dăbuleni – Călăraşi (Dăbuleni solicită 50,91 ha de la Călăraşi); Amărăştii de Jos – Dăbuleni (Amărăştii de Jos solicită 35,24 ha de la Dăbuleni). Pentru Craiova – Cârcea, Craiova – Malu Mare,  Craiova – Podari, Şimnicu de Sus – Craiova şedinţele au avut loc ieri.