ACCESS – un proiect de instruire adresat şomerilor cu studii superioare

0
333

SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Warrant Group SRL (Italia), şi Asociaţia „Mereu Pentru Europa” (România), implementează începând cu data de 2 mai 2011 proiectul de grant ACCESS – Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea locală sustenabilă”. Înscrierile în cadrul proiectului se pot face până la data de 19 august 2011, prin depunerea unui CV, a unei Scrisori de motivare şi a Declaraţiei de eligibilitate la sediul proiectului din strada Ion Maiorescu nr 4, clădirea PROIECT, etajul VII sau la adresa de e-mail: proiect.access@aczconsulting.ro. Documentele pot fi descărcate de pe pagina web a proiectului www.proiect-access.ro, de unde se pot obţine mai multe informaţii legate de desfăşurarea procedurii de selectare a grupului ţintă. „Selecţia candidaţilor înscrişi se va face parcurgând mai mulţi paşi. Mai întâi va avea loc o verificare a condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu informaţiile completate în Declaraţia de eligibilitate şi CV. Al doilea pas, constă în participarea candidaţilor declaraţi admişi în urma verificării condiţiilor de eligibilitate la sesiunea de „Evaluarea atitudinală” şi „Interviu pentru evaluarea motivaţiei, abilităţilor, competenţelor”. inclusiv pentru verificarea cunoştiinţelor de IT şi cunoştiinţe de limba engleză” a precizat Cristina Cojoacă, asistent proiect.

Grupul ţinţă – 60 de şomeri

Proiectul are o durată de 24 de luni şi un buget total de 2.062.944,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 1.959.796,00 lei. „Proiectul urmareşte atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii din judeţul Dolj a unui număr cât mai mare de persoane prin îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, cu efecte pozitive asupra creşterii ratei de ocupare la nivelul judeţului” a precizat Mihai Marian, responsabil promovare. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 60 de şomeri, din judeţul Dolj, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior. Aceştia vor participa în mod gratuit la cursuri de specializare profesională acreditate CNFPA pe temele „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene” şi „Manager proiect”, precum şi la ateliere de lucru susţinute de partenerul transnaţional din Italia.

O pregătire în domeniul accesării fondurilor structurale

ACCESS este un proiect de instruire adresat şomerilor cu studii superioare din judeţul Dolj, finanţat din Fondul Social European în cadrul POSDRU. Proiectul îşi propune să ofere o pregătire  vastă în domeniul accesării fondurilor structurale şi al managementului proiectelor, în vederea dezvoltării competenţelor necesare pentru demararea unei cariere în sfera fondurilor UE. În fiecare an, cel puţin 30 de şomeri vor fi selectaţi şi vor participa pe parcursul a 5 luni, la  modulele de curs. „Toate modulele vor aborda subiectele într-un mod practic, cu o utilizare vastă de exerciţii, studii de caz, simulări, jocuri de rol etc. Sunt prevăzute premii în valoare totală de 9.000 lei pentru cursanţii cei mai performanţi, pentru a-i susţine pe aceştia în vederea începereii unei cariere în domeniul fondurilor UE. Toate costurile pentru modul de aplicaţii practice desfăşurat la firmele de specialitate din Italia, vor acoperite din bugetul proiectului…” au mai precizat prezentanţii ACZ Consulting.

Rezultate – deschiderea unui PFA sau a propriei afaceri

Prin implementarea acestui proiect se aşteaptă la o serie de rezultate cu impact pe piaţa muncii din judeţul nostru, şi nu numai. Creşterea nivelului de certificare pentru cel putin 96% dintre şomerii incluşi în grupul ţintă prin certificate de specializare CNFPA şi prin certificate emise de partenerul străin, ar fi unul din rezultetele aşteptate. Tot la capitolul feedback am mai putea trece şi acţiunea de conştientizare a cel puţin 60 de şomeri tineri şi de lungă durată cu privire la nevoile de formare individuale şi, de asemenea, la posibilităţile de a-şi găsi un loc de muncă sau de a-şi deschide propria afacere în domeniul serviciilor de consultanţă pentru accesarea fondurilor europene. Stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru cursurile de formare desfăşurate în proiect, cu accent pe cunoştinţele dobândite, teoretice şi practice şi competenţele care pot fi valorificate pe piaţa muncii în domeniul fondurilor europene. Tot  un rezultat important ar fi şi stimularea transferului de bune practici de la partenerul străin, experimentat atât în formarea profesională a adulţilor, cât şi în scrierea şi managementul de proiecte. Asigurarea accesului pe piaţa muncii sau la o formă de ocupare prin deschiderea unui PFA sau a propriei afaceri pentru 10% din membrii grupului ţintă ca urmare a implementării proiectului.

***

Cursuri de formare

 • Expert accesare fonduri structurale – basic
  Perioada de desfăşurare: Noiembrie 2011, Noiembrie 2012
 • Expert accesare fonduri structurale – avansat
  Perioada de desfăşurare: Decembrie 2011, Decembrie 2012
 • Teme transversale – politici europene în domeniul cercetării, inovării, mediului înconjurător, dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse
  Perioada de desfăşurare: Ianuarie 2012, Ianuarie 2013
 • Manager de proiect
  Perioada de desfăşurare: Februarie 2012, Februarie 2013