Karturi electrice în Parcul „Nicolae Romanescu” – un nou proiect de antreprenoriat social

0
1397

Conceptul FREC

Ford Resource and Engagement Centres (Centrele de Resurse şi Angajament Ford) sunt o inovaţie a Fundaţiei Ford Motor Company menite să reunească partenerii nonprofit într-un mediu colaborativ, pentru a sprijini comunităţile regionale. Cele cinci centre existente la nivel global formează o reţea menită să ajute la îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin implicarea acestora în mod activ, inclusiv prin activităţi de voluntariat. Fiecare Centru de Resurse şi Angajament Ford (CRAFord) reflectă nevoile şi cultura comunităţii pe care o deserveşte şi oferă o gamă vastă de servicii care acoperă nevoi de bază (cu eforturi concentrate pe siguranţă, hrană şi locuinţe), creează oportunităţi de creştere socio-economică în comunităţi (axate pe educaţie, forţa de muncă şi formarea antreprenorială), respectiv contribuie la calitatea vieţii şi creşterea bunăstării sociale (cu accent pe artă şi cultură, precum şi pe mentorat).

Programul de antreprenoriat social CRAFord

CRAFord este unicul Centru de Resurse şi Angajament Ford din Europa, înfiinţat în anul 2018, prin acordul de parteneriat tripartit Ford Motor Company Fund –PrimăriaCraiova– Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia(EDUCOL)- ONG-ul Universităţii din Craiova. Centrul funcţionează ca un incubator de antreprize sociale, selectate anual pe baza de competiţie organizată în cadrul Programului de Antreprenoriat Social CRAFord. Antreprizele sociale sunt întreprinderi fără patroni. Ele aparţin celor care le-au creat şi comunităţii pentru care sunt înfiinţate. Mecanismul de funcţionare presupune un grup de iniţiativă format din tineri (studenţi şi/sau elevi) care identifică o problemă, scrie un proiect prin care propune soluţii pentru rezolvarea acesteia, obţine finanţare pentru dezvoltarea proiectului şi implementare în primul an. Apoi, proiectul se autofinanţează din venituri sau donaţii. Tot ceea ce se obţine se reinvesteşte în dezvoltarea proiectului sau revineîn comunitate sub formă de donaţii, fără a remunera capitalul obţinut iniţial sau acţionarii.

În derularea proiectelor se implică echipe de studenţi ai Universităţii din Craiova şi/sau elevi, cărora li se alătură parteneri precum membri din asociaţii non-profit, voluntari,şi lideri în educaţie – orice persoană/partener din comunitate care crede în cauza proiectului. Începând din acest an, se urmăreşte atragerea mediului de business local în acest demers (mentorat, consiliere, co-finanţare, etc.). Ideile de proiecte sunt destinate să răspundă unei nevoi tangibile din comunitate, într-un mod inovativ şi creativ, încurajând implicarea tinerilor craioveni în dezvoltarea comunităţii locale în domenii de interes pentru generaţia lor. Astfel, aceştia au posibilitatea de a opta pentru tematică în funcţie de interesele personale şi priorităţile vârstei. Printre ele, se numără construirea de comunităţi sustenabile (în domenii precum educaţie, cultură/turism/tradiţie, agricultură, mediu, inginerie,sănătate/bunăstare), stimularea mobilităţii sociale, schimbarea modului în care oamenii se deplasează prin mobilitate inteligentă, etc. Prin cultivarea spiritului civic şi implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii, tinerilor li se acordă şansa să fie proprii arhitecţi ai devizei o „ţară ca afară”.

Proiectul EV Club

Funcţionând ca un conglomerat care să contribuie la progres social şi economic, CRAFord organizează o competiţie anuală pentru depunerea de proiecte în beneficiul comunităţii. În urma reînnoirii acordului pentru încă patru ani (2022-2026), CRAFord are în derulare 20 de proiecte de antreprenoriat social. Printre acestea, se numără şi EV Club –un cadru de familiarizare cu specificul mobilităţii electrice. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului EV Club constă în promovarea utilizării responsabile a vehiculelor electrice, atrăgând atenţia întregii comunităţii asupra importanţei protejării mediului înconjurător. De asemenea, prin această iniţiativă, se urmăreşte implicarea companiilor locale în realizarea de vehicule utilitare electrice destinate aglomerărilor urbane (pentru curăţenie, deszăpezire, întreţinere spaţii verzi, etc.). În acelaşi timp, proiectul continuă tradiţia urbei şi recunoaşterea ei ca centru al industriei electrice româneşti reprezentat odată de Electroputere Craiova.

Ford Motor Company, unul dintre liderii mondiali automotive, îi susţine pe tinerii craioveni să dezvolte vehicule electrice recreative şi utilitare. Din categoria celor recreative, au fost realizate karturi electrice, construite din kit-uri, cu posibilitatea ajustării unor parametri (dinamică, viteză, autonomie) în funcţie de utilizator. În ceea ce priveşte categoria de vehicule utilitare, a fost achiziţionat un kit, iar un automobil electric destinat aprovizionării agenţilor economici din centrul vechi al oraşului Craiova este în curs de finalizare.

Karturi electrice pentru adrenalină fără riscuri

Pe velodromul modernizat de Primăria Municipiului Craiova, RAADPFL împreună cu EDUCOL au realizat un kartodrom cu trei piste proiectate pentru a stimula reflexele şi atenţia utilizatorilor karturilor electrice.

Pentru cunoscători, adrenalina se obţine mai uşor cu accelerări energice decât cu rularea la viteze ridicate. Specificul motoarelor electrice constă în capacitatea de a dezvolta cupluri mari la turaţii reduse, pilotul putând, astfel, accelera foarte scurt între viraje. În acest mod, nu este necesară dezvoltarea unor viteze mari, care ar atrage riscuri pe care orice utilizator sau organizator responsabil le evită.Pentru un plus de adrenalină, utilizatorii experimentaţi pot opta pentru modul drift dacă îndeplinesc cerinţele pentru această funcţie. Recurgând la o frânare bruscă urmată de o accelerare energică în regim de bracare, aceştia pot încerca senzaţiile oferite de drifturi „stimulate” de software-ul kartului.

Pe de altă parte, motoarele electrice nu emit CO2 în funcţionare, iar la frânare recuperează mare parte din energia consumată la accelerare, transmiţând-o în baterie.Proiectul EV Club transmite un mesaj de responsabilitate faţă de mediu către întreaga comunitate şi susţine faptul că Parcul„Nicolae Romanescu” este şi trebuie să rămână unul dintre plămânii verzi ai Craiovei.

Măsuri de siguranţă şi condiţii optime

Karturile electrice se personalizeazăîn funcţie de vârstaşiexperienţa pilotului.Din raţiuni de securitate, nu vor rula pe pistă karturi cu setări diferite în acelaşiinterval orar. Tot din motive de siguranţă, purtareaunui echipament de protecţie adecvat este obligatorie; acesta este furnizat de voluntari EDUCOL, care se asigură că este purtat corect.Parcursul karturilor este monitorizat, ca măsură de securitate, şi poate fi înregistrat audio-video atât de la bord, cât şi dintr-o dronă dedicată. Trăirile pilotului vor putea fi imortalizate în instantanee foto realizate de camere de actiune si senzor de mişcare cu declanşare automate – celebrele snapshot-uri din parcurile de distracţie tradiţionale.