Primăria Şimnicu de Sus sau cum se patentează o metodă de scurgere a banului public

0
427

La data de 5 aprilie a.c., la primele ore ale dimineţii, la Primăria Şimnicu de Sus descindeau poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Dolj. Aceştia au căutat documente vizând contracte de achiziţii publice făcute de administraţia locală. Oamenii legii au plecat de la Primăria Şimnicu de Sus cu maşinile încărcate de acte şi înscrisuri oficiale. Nici până astăzi nu am aflat ce documente au fost ridicate şi ce contracte sunt vizate. În schimb mai ştim câte ceva despre neregulile care s-au făcut la Primăria Şimnicu de Sus.   

Jana Fulga

La Primăria Şiminicu de Sus, la fel ca la toate celelalte, sunt probleme legate de legalitate gestiuni economico finaciare, constituirea bugetului local sau nerespectarea normelor de colectare a taxelor şi impozitelor. Dar în acelaşi timp sunt şi unele chestiuni mult mai grave, legate de cheltuielile efectuate la anumite obiective de investiţii. Cum ar fi la Primăria Şimnicu de Sus proiectul „Completarea sistemelor clasice de producere a apei de consum cu sisteme care conduc la îmbunătăţirea aerului, apei şi solului”. Continuarea acestei investiţie a fost cuprinsă în programul din anul 2011, şi a fost implementat la sediul Primăriei Şimnicu de Sus, şcolile generale din satele Albeşti, Dudoviceşti, Izvor, Şimnic, Mileşti şi Leşile. Lucrarea s-a derulat în baza programului de înlocuire sau complementare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală, eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Dincolo era mai ieftin

Proiectul a fost finanţat cu fonduri nerambursabile de la Agenţia Fondului pentru Mediu, în sumă de 534.712,32 lei, reprezentând 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de 668.390,40 lei, conform contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 237/17.12.2009. Pentru execuţia lucrărilor, Primăria Şimnicu de Sus a încheiat contractul nr. 2720/16.04.2010 cu asocierea SC POLYSTART CLIMA SISTEM SRL – SC ROMANOR, prima firmă fiind lider de proiect, în valoare de 594.260 lei fără TVA. În urma efectuării unor controale, a rezultat că s-a plătit în plus suma de 7.214 lei, reprezentând diferenţe preţ la achiziţionarea unui boiler solar pentru aport la încălzire cu o capacitate de 1000 l. Cum s-au întâmplat mai exact lucrurile? În anul 2010 au fost executate lucrări, conform situaţiilor de plată şi facturilor întocmite de constructor, în valoare de 737.882,40 lei. Din suma total facturată, în 2010 s-a plătit 514.524 lei, diferenţa de 22.357 lei fiind achitată în 2011, când Primăria Şimnicu de Sus a primit a doua tranşă de bani de la Agenţia Fondului pentru Mediu. În oferta financiară depusă de SC POLYSTART CLIMA SISTEM SRL s-a făcut una şi pentru procurarea şi montarea echipamentelor tehnologice. Chiar dacă la toate unităţile unde au fost montate echipamentele sunt aceleaşi, cu aceeaşi parametri tehnici, constructivi şi funcţionali, sumele plătite pentru achiziţii sunt diferite. Iar culmea este că aceste preţuri au fost acceptate. De exemplu: la Primăria Şimnicu de Sus şi şcolile din satele Albeşti, Dudoviceşti, Izvor, Şimnic, Mileşti s-au achiziţionat, montat şi decontat boilere solare pentru aport la încălzire, cu două serpentine şi cu un volum de 1000 l la preţul de 5.729 lei/buc, iar la Şcoala Generală Leşile, acelaşi boiler, cu 11.547 lei. De remarcat că situaţia de plată întocmită de constructor a fost confirmată şi de Agenţia Fondului de Mediu printr-o notă de constatare.

Suma nu este mare. Dar metoda?

Poate că suma de 7.214 lei, încasată în mod necuvenit de către SC POLYSTART CLIMA SISTEM SRL cu acordul autorităţilor locale, implicit a primarului Jana Fulga, nu pare una extraordinar de mare, dar nu trebuie neglijată metoda prin care s-a ajuns ca suma să fie încasată. Nu ştim dacă pentru această afacere au descins poliţiştii doljeni la Primăria Şimnicu de Sus, la începutul lunii aprilie, dar cu siguranţă astfel de proceduri trebuie să atragă atenţia mai mult organelor de control, pentru că în mod cert ea nu a fost aplicată doar la această unitate administrativ teritorială. Şi cu siguranţă pe la alte primării astfel de şmecherii au fost făcute pe sume de bani semnificative.