Conferinţă internaţională de-o înaltă ţinută / “Parteneriat trans – naţional universităţi – întreprinderi pentru practica studenţilor”

0
39

Asociaţia Mişcarea Română pentru Calitate a organizat ieri, conferinţa internaţională de informare privind metodele de transfer de bune practici, formare profesională şi cerinţele UE în acest sens.  Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Buia din cadrul Facultăţii de Agronomie din Craiova. La conferinţă au participat reprezentanţi ai mediului universitar şi ai mediului de afaceri, studenţi, reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor proiectului, reprezentanţi ai presei. 

Proiectul „Parteneriat trans-naţional universităţi – întreprinderi pentru practica studenţilor” este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, are o valoare totală de 13.329.621,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.063.029,00 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 11.477.177,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.585.851,72 lei) şi este implementat în perioada 2010-2013, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Craiova, Asociaţia Internaţională MAC-Team aisbl – Bruxelles şi Asociaţia Amadeus – Viena.

Valorificarea oportunităţilor de formare

Obiectivul general al proiectului este creşterea relevanţei stagiilor de practică, prin promovarea unor reţele de colaborare între universităţi şi întreprinderi din UE, valorificarea oportunităţilor de formare în cadrul acestor reţele prin stagii de practică de calitate, în sprijinul tranziţiei de la scoală la viaţa activă. Astfel, studenţii români au avut posibilitatea efectuării unor stagii de practică – 450 de studenţi în întreprinderi din Uniunea Europeană şi 90 de studenţi în întreprinderi din România. Doru Talaba, managerul de proiect a precizat că pe termen mediu şi lung se anticipează că proiectul va contribui la promovarea unei culturi naţionale privind organizarea şi evaluarea practicii studenţeşti, oferind un model de reţea naţională integrată în reţelele omoloage la nivel european, ca referinţă la nivel naţional pentru organizarea practicii studenţeşti în colaborare cu întreprinderi din ţară şi străinătate.

Stabilirea unei comunicări în ambele sensuri

Practica studenţilor în întreprinderi este o componentă a curriculum-ului care contribuie în mod esenţial la creşterea şanselor de angajare a viitorului absolvent, deoarece, este singura activitate didactică care expune studentul la un mediu de lucru concret, similar cu cel pe care îl va avea după absolvirea facultăţii, formând astfel abilităţile fundamentale de lucru ale studenţilor şi facilitând inserţia profesională a acestora. „Practica studenţilor permite stabilirea unei comunicări în ambele sensuri, cu beneficii reciproce : pe de o parte, mediul academic poate vedea cerinţele reale care se impun absolvenţilor într-un mediu de lucru profesional şi astfel poate lua din timp măsurile necesare pentru adaptarea curriculară a cerinţelor pieţei muncii. Pe de altă parte, instituţiile gazdă au ocazia să îşi organizeze sisteme de identificare timpurie a resurselor umane potrivite, în vederea recrutării ulterioare”, a mai spus managerul de proiect.

Familiarizarea cu universul muncii

Pe parcursul stagiului de practică studentul desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice, pentru a le aplica în concordonţă cu specializarea pentru care se instruieşte, sub îndrumarea directă a tutorelui din instituţia gazdă. Managerul de proiect a mai ţinut să sublinieze şi faptul că stagiul de practică se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între stagiar, instituţia gazdă şi instituţia de învăţământ. „Aşadar, pe parcursul stagiului de practică, tutorele are misiunea de a asigura utilizarea de către student a cunoştinţelor teoretice într-un cadru profesional, facilitarea trecerii de la cadrul învăţământului la cel al instituţiei gazdă, asigurând studentului familiarizarea cu universul muncii”, a mai spus Doru Talaba.

450 de studenţi au efectuat practică la Viena

În cadrul proiectului „Parteneriat trans-naţional universităţi – întreprinderi pentru practica studenţilor” a fost elaborat un Caiet de practică care cuprinde toate documentele necesare pentru practică. „Caietul de practică reuneşte setul complet de documente formale întocmite pe parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a stagiului de practică al studenţilor. Caietul este personalizat de către fiecare student practicant prin înscrierea manuală a datelor personale şi completarea cu informaţii relevante prin ataşarea documentelor solicitate în spaţiile indicate”, a completat managerul de proiect. De la demararea proiectului până în prezent, au efectuat practică la Viena, la INNOC, în jur de 450 de studenţi români, în stagii de 3 săptămâni, pe domenii diverse, în firme şi instituţii de prestigiu. De asemenea, au fost instruite 30 de persoane cu atribuţii de tutori, din cadrul unor firme din România la care au fost organizate stagii de practică pentru 90 de studenţi români. Tutorii au participat la sesiuni de instruire, vizite de studiu şi schimburi de experienţă la Bruxelles, Belgia, pentru diseminarea şi identificarea de bune practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor.


INNOC este un centru de cercetare independent, fondat în 2005, în Viena, Austria. Compania conduce cercetări la nivel internaţional, în special în domeniul roboticii şi al inteligenţei artificiale.


Mocanu Alexandra, stagiu de practică JK Events :

„Această perioadă a stagiului a însemnat o experienţă plăcută dincare am avut de învăţat câte ceva din fiecare activitate făcută la JK Events. Am cunoscut oameni plăcuţi şi interesaţi cu care am reuşit să leg prietenii şi cu care am format o echipă bună la evenimentele la care am participat”.