Casa Corpului Didactic Dolj: 80 de programe propuse, toate aprobate

0
165

Casa Corpului Didactic Dolj (CCD) şi-a prezentat oferta de formare pentru anul şcolar 2020 – 2021, care a fost avizată de către Ministerul Educaţiei. CCD a propus 80 de programe, aceste fiind avizate în totalitate.

Programele de formare vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice în contextul actual, ţinând cont de pandemia de COVID – 19, facilitând predarea online. Pe site-ul CCD, secţiunea FORMARE https://www.ccddj.ro/formare.phap, se găsesc informaţii despre fiecare program de formare, iar înscrierea la programele de formare se realizează prin completarea formularului de înscriere: https://www.ccddj.ro/formular.php . “Casa Corpului Didactic Dolj are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu legislaţia actuală. Misiunea CCD Dolj este aceea de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale , cele de calitate şi competenţele respective, ţinând cont şi de politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Casa Corpului Didactic Dolj a trimis o listă cu 80 de programe şi ne bucurăm că toate au fost aprobate”, a precizat prof. Monica Leontina Sună (foto), director al CCD Dolj.