Acțiunea colectivă a UE în combaterea pandemiei de coronavirus

0
496

Astăzi, 8 aprilie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat planuri pentru un răspuns solid și bine direcționat al UE în vederea sprijinirii eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus. Acțiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă și de salubritate ale țărilor partenere și a capacităților lor de cercetare și de pregătire pentru a face față pandemiei, precum și pe atenuarea impactului socioeconomic.

Pentru a sprijini aceste acțiuni, UE va acorda țărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, care va proveni din resursele pentru acțiune externă existente. Împreună cu partenerii noștri, ne asigurăm că fondurile considerabile pe care UE le-a alocat deja partenerilor săi sunt îndreptate spre acțiunile de abordare a impactului cauzat de coronavirus.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat: „Virusul nu cunoaște granițe. Această provocare globală necesită o cooperare internațională fermă. Uniunea Europeană depune necontenit eforturi de combatere a pandemiei. Știm cu toții că numai împreună putem opri răspândirea coronavirusului la nivel mondial. În acest scop, UE va convoca în curând un eveniment virtual al donatorilor care să contribuie la mobilizarea finanțării necesare și la sprijinirea Organizației Mondiale a Sănătății în acțiunile sale de asistare a celor mai vulnerabile țări.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a adăugat: „Pentru a combate pandemia de coronavirus sunt necesare acțiuni comune la nivel mondial. Uniunea Europeană și statele sale membre își asumă rolul care le revine în abordarea acestei crize sanitare și a consecințelor sale grave – atât pe plan intern, cât și extern. Facem tot posibilul pentru a le oferi sprijin cetățenilor noștri, însă trebuie, de asemenea, să le acordăm asistență partenerilor din vecinătatea noastră imediată și nu numai, pentru a aborda impactul pe care pandemia îl va avea asupra mijloacelor de subzistență și asupra stabilității și securității acestor țări, deoarece problemele lor sunt problemele noastre. Aceasta este o luptă globală pe care o vom câștiga sau o vom pierde împreună. Cooperarea și eforturile comune la nivel internațional, precum și soluțiile multilaterale reprezintă calea de urmat pentru o veritabilă agendă globală pentru viitor.”

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a explicat: „Atât timp cât coronavirusul amenință viețile oamenilor într-o parte a lumii, nu suntem în siguranță. Acesta este elementul central al cooperării și parteneriatelor internaționale. Trebuie să colaborăm pentru a putea gestiona provocările comune. Astăzi, Comisia Europeană își intensifică eforturile și ia inițiativa, prin acest pachet semnificativ de răspuns global în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, în vederea colaborării cu partenerii noștri, în special din Africa, pentru un viitor mai sigur pentru noi toți.”

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Ca parte a răspunsului nostru global la pandemia de coronavirus, redirecționăm peste 3,8 miliarde EUR din fondurile prevăzute pentru Balcanii de Vest și vecinii noștri imediați din est și din sud către nevoile reale cu care se confruntă în prezent: pentru răspunsul urgent la criza sanitară, pentru consolidarea sistemelor de sănătate și pentru atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei. Ne aflăm pe același continent și nu putem reuși decât împreună.

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a avertizat: „Pandemia cu care ne confruntăm ar putea deveni cea mai mare criză umanitară din ultimele decenii. Impactul izbucnirii epidemiei de coronavirus asupra celor mai fragile țări, asupra migranților și a celor mai vulnerabile persoane ar putea să fie dramatic. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește taberele de refugiați și de persoane strămutate în interiorul țării, caracterizate prin spații închise și, deseori, condiții insalubre. De aceea trebuie să dăm un răspuns hotărât la urgența de sănătate publică, să ne asigurăm că actorii din domeniul umanitar pot să își desfășoare în continuare acțiunile de asistență vitală, precum și să sprijine transportul și măsurile de logistică pentru operațiunile umanitare esențiale.”

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa, care are scopul de a salva vieți prin oferirea de sprijin rapid și bine definit partenerilor noștri, astfel încât aceștia să poată face față pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având ca obiectiv să sprijine țările partenere și să răspundă nevoilor pe termen scurt ale acestora, precum și impactului structural pe termen mai lung asupra societăților și economiei. Primele pachete „Echipa Europa” se pun deja în aplicare în vecinătatea imediată a UE: în Balcanii de Vest, în est și în sud.

UE, în calitate de actor mondial și de principal donator la sistemul de ajutor internațional, va promova un răspuns multilateral coordonat, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, cu instituțiile financiare internaționale, precum și cu G7 și G20.

Uniunea Europeană va continua să își adapteze răspunsul în funcție de evoluția situației și să se concentreze asupra celor mai afectate țări care au nevoie de asistență sanitară, cum ar fi țările din Africa, țările vizate de politica de vecinătate, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, părți din Asia, precum și din Pacific, America Latină și zona Caraibilor. Răspunsul UE se va concentra asupra celor mai vulnerabile persoane, printre care migranți, refugiați, persoane strămutate în interiorul țării și comunitățile-gazdă ale acestora, și va include obiectivele strategice ale UE stabilite în Pactul verde și în Agenda digitală.

Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde EUR, 3,25 miliarde EUR sunt direcționate către Africa, din care 1,19 miliarde EUR pentru țările din Africa de Nord care sunt vizate de politica de vecinătate.

UE asigură în total 3,07 miliarde EUR pentru întreaga vecinătate – 2,1 miliarde EUR pentru vecinătatea sudică și 962 de milioane EUR pentru țările Parteneriatului estic – și 800 de milioane EUR pentru Balcanii de Vest și Turcia.

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde EUR sub formă de garanții pentru Africa și vecinătate, sumă care provine din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD).

UE va sprijini Asia și Pacificul cu 1,22 miliarde EUR, iar în plus, vor fi alocate 291 de milioane EUR pentru regiunea Africa, zona Caraibilor și Pacific, 918 milioane EUR pentru sprijinirea partenerilor noștri din America Latină și zona Caraibilor și 111 milioane EUR pentru sprijinirea țărilor și teritoriilor de peste mări.