Primăria Craiova le dă testare administratorilor

0
140

Primăria Craiova organizează cea de-a treia etapă de evaluare a administratorilor de imobile. De data aceasta, persoanele care conduc asociaţiile de proprietari vor fi spuse unui test-grilă pe care îl vor susţine la sediul municipalităţii. Administratorii care au fost atestaţi în anul anterior nu au obligaţia de a participa la evaluarea pe anul 2013.

Administratorii trebuie să îşi vizeze certificatul de atestare a pregătirii profesionale, însă acest lucru se va întâmpla după un test de tip grilă. Pe data de 30 aprilie, autorităţile locale organizează cea de-a treia etapă de evaluare şi reevaluare atât pentru administratorii care nu au promovat testul-grilă, cât şi pentru administratorii în funcţie care nu s-au prezentat la nici unul dintre examenele care au fost programate în luna martie. Aceştia din urmă trebuie să depună la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din sediul principal al Primăriei Craiova, o cerere însoţită de următoarele documente: certificatul de cazier judiciar; atestatul în original; dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, precum şi copie xerox după actul de identitate. Termenul-limită de depunere a cererilor şi documentelor este data de 26 aprilie.

Promovat cu 60 de puncte

Administratorii de imobile în funcţie care nu au promovat testul-grilă la evaluarea organizată în data de 19 martie vor depune, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, doar cerere pentru  participare la o nouă evaluare. Şi de această dată termenul-limită de depunere a cererilor este data de 26 aprilie. Evaluarea administratorilor de imobile va fi făcută prin probă scrisă. Este vorba despre un test-grilă, care va conţine 20 de întrebări din legislaţia specifică activităţii de administrare a imobilelor. Testul este stabilit de comisia de atestare şi se consideră că un candidat a promovat dacă obţine a cel puţin 60 de puncte. Testarea se va desfăşura la sediul Primăriei Craiova,  pe 30 aprilie, la ora 11.00. În situaţia nepromovării testului sau neprezentării la evaluare, vor fi aplicate prevederile capitolului al V-lea din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, administratorilor retrăgându-li-se atestatul.