Mesajul comisarului european pentru politică regională Corina Crețu de Ziua internațională a femeii

0
316

Sunt onorată și bucuroasă că sunt parte a Comisiei Juncker, inclusiv pentru faptul că actuala Comisie Europeană a promovat egalitatea de gen în toate domeniile sale de activitate, iar acest lucru a fost asumat public prin semnarea documentului strategic privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019.

Egalitatea de gen este, de asemenea, un principiu ce se aplică orizontal la nivelul tuturor Fondurilor structurale și de investiții europene.

Aceasta înseamnă că Fondul social european, spre exemplu, poate fi utilizat inclusiv pentru măsuri gândite special pentru a sprijini femeile să își găsească un loc de muncă, dar și măsuri de incluziune socială, ori măsuri în domeniul educației, de asemenea special gândite pentru a ajuta femeile.

De asemenea, Fondul european de dezvoltare regională poate sprijini măsuri care promovează în mod direct întreprinderile nou-înființate și antreprenoriatul în rândul femeilor; precum și măsuri care să încurajeze o prezența tot mai mare a femeilor în domeniul cercetării și inovării, spre exemplu.

Și în România s-au făcut pași importanți în această direcție. Astfel, în cea de-a 3-a Strategie națională privind egalitatea de șanse și gen există recomandări în ceea ce privește felul în care Fondurile structurale și de investiții europene pot fi implementate, cu respectarea principiului acestei egalități. Tocmai de aceea, obiectivele Programului Operațional Regional pentru 2014-2020 au fost gândite în așa fel încât să asigure:

•          o participare echilibrată a femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă

•          egalitatea de șanse în ceea ce privește educația și formarea profesională

•          încurajarea femeilor antreprenoare

•          concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Fondul european de dezvoltare regională – de care sunt responsabilă în calitate de comisar european pentru politica regională – contribuie în mod direct la respectarea principiului egalității de gen, în special prin îmbunătățirea calității și asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor, sau prin măsuri specifice de sprijinire a femeilor antreprenoare.

De exemplu, în actualul buget european pentru 2014-2020, o sumă de 1,2 miliarde de euro este prevăzută să fie investită în infrastructura de educație și îngrijirea copiilor preșcolari la nivelul tuturor statelor membre. România are alocate pentru astfel de măsuri o sumă de 140 milioane de euro, pentru aceeași perioadă.

Pe de altă parte, Fondul european de dezvoltare regională promovează, de asemenea, strategiile integrate de dezvoltare urbană – care includ măsuri privind sprijinirea femeilor și egalitatea de gen.

Întotdeauna am fost de părere că femeile trebuie să ocupe locul pe care îl merită în societate, iar respectarea egalității de șanse între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene.

Tocmai de aceea, am salutat cu bucurie lansarea, în luna ianuarie a acestui an, a unei inițiative dedicate femeilor antreprenoare din România și finanțată de Banca Europeană de Investiții, în cadrul Planului de investiții pentru Europa – așa-numitul Plan Juncker. E vorba de un împrumut în valoare de peste 22 de milioane de euro pe care BEI l-a acordat României pentru a sprijini IMM-urile deținute sau conduse de femei. Se estimează că aproximativ 260 de IMM-uri vor beneficia de acest ajutor financiar, care va sprijini astfel 6.100 de locuri de muncă din țara noastră.

Europa are nevoie de entuziasm și de energie pozitivă, pentru a putea construi împreună un viitor comun mai bun și mai sigur pentru noi toți.

La mulți ani tuturor femeilor!