Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj pune în practică „auxiliarele”, dar accentul cade pe educaţia clasică

0
84

Este în plină desfăşurare depunerea calendarului de avizare a „auxiliarelor”, în anul  şcolar 2016/2017,  cu  respondent în anul  următor. Ca  nimeni să nu mai poată pune în discuţie reglementările legale, pe  6  martie 2017 a fost aprobat, în  şedinţa  Consiliului  de Administraţie  al Inspectoratului  Şcolar  Judeţean Dolj, „Regulamentul  de  avizare a auxiliarelor didactice, pentru utilizarea acestora în  învăţământul din judeţul  Dolj”. 

litoiuCadrul strategic pentru  cooperarea  europeană  în  domeniul educaţiei şi formării profesionale – „Educaţie  şi  formare 2020” – prevede  obiective comune  pentru  statele membre,  inclusiv un  set  de principii  pentru atingerea  acestora: realizarea, în practică, a învăţării pe  tot  parcursul  vieţii şi  a mobilităţii,  a conceptelor de punerea în practică a acestora;  îmbunătăţirea  calităţii şi  eficienţei   educaţiei  şi  formării – prin  dobândirea competenţelor-cheie  şi  creşterea nivelului  de educaţie şi  formare profesională, prin  atractivitate şi eficienţă; promovarea  echităţii, a  coeziunii sociale  şi a  cetăţeniei active  (educaţia şi  formarea  trebuie să permită tuturor cetăţenilor  să  dobândească şi  să  dezvolte abilităţi şi competenţe necesare pentru  a permite  ocuparea unui loc  de   muncă  şi  continuarea  învăţării) etc.

„Produsele curriculare nu înlocuiesc manualele şcolare”

Având în vedere obiectivele strategice ale programului  „Europa 2020”, specialiştii au constatat că, prin  folosirea  şi diversificarea  metodelor moderne  de predare,  copiii şi  elevii  vor  fi capabili  să desfăşoare  activităţi  profesionale de  integrare cu uşurinţă  în  societate,  să dezvolte competenţe  de comunicare,  de gândire critică  şi  sistemică şi mult  mai  multe  de  acest   fel. Prezentul regulament asigură  cadrul necesar pentru  realizarea  şi utilizarea auxiliarelor  didactice  din şcolile din  Dolj,  astfel încât să fie evitate  toate  discrepanţele – competenţe  generale,  specifice,  conţinuturi  prevăzute  în  programele  şcolare  în vigoare,  cu  tot  ceea  ce  ţine  de  sistemul naţional  de educaţie.

„Programul  „Auxiliare  didactice”  contribuie  la creşterea eficienţei  actului educaţional, cadrele didactice  proiectând  situaţii de  învăţare  în  conformitate cu  documentele  curriculare în  vigoare. Demn  de  remarcat este un lucru: produsele  curriculare  utilizate  de  cadre didactice  şi  elevi  nu  înlocuiesc  manualele şcolare, ci  îi ajută pe profesori şi  pe copii  să utilizeze mai bine  resursele  oferite, astfel încât  educabilii  să le poată  folosi, pentru adaptarea  la  cerinţele  societăţii ”, a precizat  prof.  Nicoleta  Liţoiu, purtător de cuvânt al  Inspectoratului  Şcolar Judeţean Dolj.

Începe azi

Calendarul, bine  stabilit, intră  foarte repede în vigoare. Astfel,  între  8  şi 17  martie, la  sediul Inspectoratului Şcolar  Judeţean  Dolj  trebuie depuse  cererile de  avizare  a  „auxiliarelor”, iar  între  20-23  martie  vor fi  afişate rezultatele.  Mai sunt câteva aspecte  demne de  luat  în seamă:  orice  alt  material  didactic  auxiliar  avizat de Ministerul Educaţiei  Naţionale  poate fi folosit  în  procesul de  învăţământ şi  nu necesită  avizare  din partea  ISJ  Dolj; ISJ  Dolj nu  îşi  asumă  răspunderea juridică  şi nu certifică  faptul  că un „auxiliar” didactic,  avizat  de  reprezentanţi, este un produs original etc.