Sesiune de depunere a cererilor, pentru Măsurile 1.2.3 şi 3.1.3.

0
61

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) desfăşoară, până la 31 martie a.c., cea de-a unsprezecea sesiune de depunere a cererilor de proiecte aferentă Măsurii 1.2.3. şi, totodată, cea de-a şasea sesiune pentru Măsura 3.1.3. din cadrul PNDR. Fondurile disponibile pentru Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sunt de 130.000.000 de euro, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acesteia fiind de 3.000.000 Euro. În ceea ce priveşte fondurile alocate pentru Măsura 3.1.3. “Încurajarea activităţilor turistice”, acestea se ridică la 85.000.000 de euro şi sunt defalcate pe componente. În acest caz, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţare este de 200.000 de euro.

În Dolj, proiectele pentru Măsurile 1.2.3. şi 3.1.3. se pot depune fie la sediul Oficiului Judeţean fie la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP-CRPDRP), în intervalul orar 09.00–14.00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro,  www.madr.ro şi la CRPDRP Craiova, respectiv OJPDRP Dolj. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Măsurilor 1.2.3. şi 3.1.3. este 31 martie 2011, ora 12.00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie. APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile APDRP.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor 1.2.3. şi 3.1.3., din cadrul PNDR, sunt cuprinse în „Ghidul Solicitantului”, care se distribuie gratuit. De asemenea, doljenii interesaţi de obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru dezvoltare rurală, prin PNDR, pot contacta CRPDRP 4 Craiova (telefon: 0251/406.402; 0251/406.401; email: crpdrp4craiova@apdrp.ro) sau OJPDRP Dolj (0251/413.331).