Fără schimbări majore în planul de şcolarizare 2023 – 2024, faţă de anul precedent, în Dolj

0
265

 În urmă cu câteva zile, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a aprobat planul de şcolarizare aferent anului de învăţământ 2023 – 2024. Ca de obicei,  cele mai multe discuţii s-au axat pe clasa a IX-a, în speţă înfiinţarea de noi clase. Nu s-a suplimentat nimic,  deoarece numărul elevilor este aproximativ la fel cu cel din 2022 – 2023.  Ca şi modificare, a fost luată o clasă de la un colegiu şi distribuită către învăţământul tehnologic. Totodată, a crescut şi numărul de clase la învăţământul profesional.

Conform planului de şcolarizare, urmează să fie stabilit  numărul de clase pentru fiecare nivel de studiu şi pentru fiecare unitate şcolară ,  conturându-se oferta de admitere în clasa a IX-a. „Planul de şcolarizare de la nivelul judeţului Dolj a fost aprobat în şedinţa Consiliului Consultativ, în şedinţa CLDPS şi în şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. A trecut prin mai multe etape. La început,  a fost avizată , în cadrul Consiliului de Administraţie, ponderea claselor la învăţământul liceal,  învăţământul teoretic şi tehnologic. Cu aceste date,  s-a mers în CLDPS, unde s-a aprobat numărul de clase pentru fiecare dintre filiere, şi apoi s-a mers în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar, unde sunt reprezentanţi din toate categoriile: patronate, părinţi, agenţi economici. Şi aici s-a aprobat numărul de clase. Apoi, s-a venit în şedinţa Consiliului de Administraţie al ISJ Dolj şi s-a aprobat întregul plan de şcolarizare de la antepreşcolar până la învăţământ liceal, şcoli de maiştri”, a precizat inspectorul şcolar general, prof. dr. Daniel Alexandru  Ion.

S-a ţinut cont de numărul de elevi

La baza stabilirii planului de şcolarizare, a fost luat în calcul numărul elevilor înscrişi, care este aproximativ acelaşi cu cel din anul precedent. „În anul şcolar precedent au fost aprobate 195 de clase la învăţământul liceal, având un număr de 4.858 de elevi. Asta a fost ceea ce au propus unităţile de învăţământ şi asta s-a aprobat la nivelul Inspectoratului, în următoarea structură: 83 de clase de teoretic, 14 de vocaţional, 56 de tehnologic şi 42 de clase pentru şcoală profesională. Din aceste clase propuse de unităţile de învăţământ au fost realizate un număr de 186 de clase, astfel: 83 la teoretic, 14 la vocaţional, 56 la tehnologic şi doar 33 la învăţământul profesional. Dacă iniţial propusesem o pondere de 49,75% pentru învăţământul teoretic şi 50.25% pentru învăţământul tehnologic şi profesional, în urma realizării planului de şcolarizare s-a realizat 52,15% pentru învăţământul teoretic şi vocaţional şi 47,85% pentru tehnologic şi profesional. Anul acesta, numărul de elevi estimat care finalizează clasa a VIII-a este de 4.854, adică este o diferenţă de patru elevi între ceea ce am avut anul trecut şi ce avem acum. Prin urmare, planul de şcolarizare nu poate fi altfel fundamentat”, a  mai spus , Daniel  AlexandruIon.

Nu sunt clase în plus

În Dolj,  au fost şi unităţi şcolare care au cerut clase în plus la învăţământul liceal, dar acestea nu au fost aprobate pe motiv că ar fi trebuit tăiate de la alte şcoli. „Unităţile de învăţământ, spre deosebire de anul trecut, au cerut 205 clase, adică cu 10 clase mai multe, structurate astfel: 85 la învăţământul teoretic, 14 la vocaţional, 64 la tehnologic şi 42 de învăţământul profesional, ponderile fiind de 48,3% învăţământ tehnologic, respectiv 51,7% teoretic. În urma analizelor făcute de către noi în cadrul Consiliului de Administraţie, CLDPS, Consiliul Consultativ am decis să mergem pe acelaşi număr de clase ca şi în anul precedent, fără a răspunde solicitărilor unor unităţi de învăţământ de a creşte numărul de clase, pentru că în momentul în care creşti numărul de clase la o unitate de învăţământ, trebuie să tai din altă parte şi atunci am mers pe continuitate”, a menţionat inspectorul şcolar general.

O clasă în minus, la teoretic, una în plus la tehnologic

Una dintre modificări vizează învăţământul teoretic, unde va fi o clasă în minus, faţă de 2022 – 2023.  „Pentru anul şcolar următor, au fost aprobate 82 de clase la învăţământul teoretic , deoarece avem o unitate de învăţământ care a solicitat o clasă în minus, şi anume Colegiul Pedagogic. Acea clasă a mers către învăţământul tehnologic. Mai avem 14 clase de învăţământ vocaţional, 57 la filiera tehnologică şi 42 la profesional. Este foarte important pentru unităţile şcolare să-şi realizeze acest plan de şcolarizare. Problema anul trecut a fost la realizarea claselor de învăţământ profesional pe care îl susţinem să se dezvolte, pentru că pe piaţa muncii sunt multe domenii care au nevoie de oameni calificaţi”, a mai precizat Daniel Alexandru Ion. Pentru susţinerea învăţământului profesional, la nivelul judeţului Dolj au fost făcute demersuri pentru înfiinţarea unui consorţiu. Inspectorul şcolar general a subliniat că acest consorţiu este un plus pentru elevi, întrucât are un curriculum integrat şi este mai bine racordat la realitatea din piaţa economică a judeţului Dolj.