ANIF Dolj pregăteşte campania de irigaţii din acest an

0
3192

Deşi n-am avut ninsori abundente, am avut în schimb un regim de precipitaţii notabil superior celui din iarna trecută, care menţine umiditatea solului la cote rezonabile. Cu toate acestea ANIF Dolj (director executiv Veta Păsculescu) pregăteşte deja campania de irigaţii, prin activităţi specifice. Iată cum le enumeră ing. Veta Păsculescu: lucrări de întreţinere şi reparaţii aflate în derulare în amenajarea Nedeia-Măceşu (Staţia SPA 2 Nedeia) cât şi în amenajarea Sadova-Corabia; identificarea punctelor nevralgice de la staţiile de irigaţii, aprovizionarea cu materialele necesare pentru fiecare amenajare de irigaţii, prin inspectorii de specialitate; identificarea problemelor existente la instalaţiile şi reţelele electrice; derularea lucrărilor de investiţii prin Programul naţional de reabilitare a infrastructurii; popularizarea la nivelul localităţilor doljene a Programului naţional „Apă gratuită” până la staţia de pompare prin discuţii cu reprezentanţii OUAI/FOUAI, dar şi cu fermierii, în vederea înfiinţării de noi OUAI-uri; încheierea de contracte multianuale şi contracte cu funcţionare independentă (conform legii nr. 130/2018) pentru prestarea serviciilor de irigaţii pentru suprafeţele propuse la irigat în amenajările Sadova-Corabia, Nedeia-Măceşu, Calafat-Băileşti, Cetate-Galicea, Izvoare-Cuşmir şi Brădeşti-Coţofeni; întocmirea de caiete de sarcini cu lucrări de întreţinere şi reparaţii efective necesare în amenajările de irigaţii din judeţul Dolj. ANIF Dolj decretează: suntem la dispoziţia fermierilor şi putem pompa apă pe canale la jumătatea lunii aprilie dacă fermierii lansează comanda. La ANIF Dolj, ne spunea ing. Veta Păsculescu, nu e deloc devreme să discutăm despre pregătirea viitoarei campanii de irigaţii, fiindcă suntem la dispoziţia fermierilor. Doljul este un judeţ cu pondere agrară în economia ţării, şi asta ne crează o febrilitate aparte.