Începe inspecţia în şcoli

0
52

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a intrat, ca toate unităţile similare din ţară, în perioada de monitorizare şi control pentru semestrul al II-lea din anul şcolar 2016-2017. Sunt stabilite obiective importante, cu toate trecând prin faza obligatorie a procesului de verificare. În Dolj, 22 de unităţi de învăţământ preuniversitar vor trece prin faza inspecţiei.

profesoriInspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează ca urmare a adoptării şi aplicării prevederilor Regulamentului de inspecţie a unităţilor şcolare, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5547/octombrie 2011. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin monitorizarea, îndrumarea, controlul şi evaluare sistemică şi de proces, contribuie la asigurarea calităţii educaţiei, astfel încât activităţile de învăţământ să se raporteze la standardele de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale.

„În stabilirea graficului de monitorizare şi control pentru acest semestru, s-a ţinut cont de: rezultatele la examenele naţionale (procentul de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat Naţional şi notele mai mari de 5,00 la Evaluarea Naţională), ponderea notelor în scădere la examenele naţionale, comparativ cu anul şcolar trecut, ritmicitatea cu care trebuie să se desfăşoare inspecţia şcolară generală, numărul reclamaţiilor, sesizărilor, memoriilor înregistrate la unele unităţi de învăţământ, solicitarea unităţilor pentru efectuarea verificărilor”, a precizat prof. Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Obiective multiple

litoiuSunt mai multe obiective ale inspecţiei şcolare, principalele fiind următoarele: sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice, în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare a procesului managerial, sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice, în vederea creşterii calităţii actului educaţional, a atingerii standardelor de performanţă de către elevi; monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare Naţională, Bacalaureat); evaluarea conlucrării unităţii şcolare cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale. Nu sunt lipsite de importanţă funcţiile inspecţiilor şcolare şi finalităţile activităţii de verificare şi control. Din prima categorie, pot fi amintite: diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată; planificare şi organizare a sistemului de învăţământ; monitorizarea eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri necesare; orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ. La „finalitate”, este de menţionat o paletă largă: evaluarea activităţii de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia în vigoare, politicile şi strategiile naţionale; consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi etc. Este demn  de remarcat şi  tipul verificărilor în învăţământ: inspecţii generale/ de revenire; de specialitate; tematice; monitorizare/validare externă a procesului de autoevaluare în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic etc.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a făcut cunoscut şi întreaga structură a programului de monitorizare: 22 de unităţi şcolare vor trece prin filtrul inspecţiilor generale, în semestrul al II-lea (cinci licee – două teoretice, două vocaţionale, unul tehnologic; şapte grădiniţe; zece şcoli gimnaziale). De asemenea, vor fi opt inspecţii de specialitate şi două tematice, la care se adaugă nouă vizite de revenire pentru instituţiile care au avut „generale” în primul semestru al acestui an şcolar.