Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” îşi prezintă oferta

0
154

liceul militarColegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova şi-a făcut cunoscută oferta pentru anul şcolar 2017/2018. Sunt 120 de locuri disponibile, iar data-limită de finalizare a dosarelor de candidat este 24 martie a.c., persoanele interesate trebuind să se prezinte la Centrul Militar din judeţul în care domiciliază. Pot candida elevii aflaţi în clasa a VIII-a şi absolvenţii de gimnaziu cu vârsta maximă de 16 ani, împlinită în 2017.

Este un set întreg de acte necesare înscrierii: fişa de cunoaştere (document tipizat), acte de identitate, adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studiu, documente doveditoare a stării de sănătate, etc. Candidaţii din Dolj se vor adresa la Centrul Militar Zonal, din strada „General Dragalina” nr. 60 A, Craiova, în fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 16:00. Centrul Militar Judeţean Dolj va transmite dosarele la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare din Alba Iulia, acolo unde, între 13 februarie – 5 mai 2017, se vor susţine mai multe probe: testare psihologică, aptitudini fizice.

imagesCei „admişi” la Alba Iulia vor participa la prima probă de admitere (eliminatorie) de verificare a cunoştinţelor, care va avea loc la Craiova, pe 26 mai 2017, cu teste din matematică şi limba română. Faza următoare, pentru cei care au promovat cu minimum 6,00, se va desfăşura în ziua de 3 iulie.

  Candidaţii sunt clasificaţi în ordine descrescătoare a mediei finale de admitere (MFA), în limita cifrei de şcolarizare aprobată. MFA se calculează din suma dintre nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor media de admitere, împărţită la 2. În cazul în care pe ultimul loc sunt mai mulţi elevi la egalitate, departajarea trebuie să fie făcută după mai multe criterii: media generală din Evaluarea naţională; media de absolvire a ciclului gimnazial; notele obţinute la Limba română , respectiv Matematică, la „Capacitate”; nota  obţinută la „grilă”, iar dacă nu se poate face departajarea, toţi vor primi „admis”.