Primăria municipiului Craiova

0
122

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  18.02.2013 orele 1000 – proba scrisă şi în data de 20.02.2013 – proba de interviu pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă de execuţie, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială:

– consilier, clasa I, grad superior- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate 9 ani – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.