50 de milioane de euro pentru diversificarea aprovizionării cu gaze în Europa

0
198

Banca Europeană de Investiții a aprobat luna trecută un împrumut de 50 de milioane euro pentru finanțarea unei conducte care leagă resursele de gaze nou identificate din Marea Neagră de rețeaua națională și cea europeană de transport de gaze. Bulgaria, România, Ungaria și Austria vor beneficia de noua conexiune. Proiectul contribuie, de asemenea, la diversificarea aprovizionării cu gaze în Europa, permițându-le producătorilor offshore să exporte gaze în UE.

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut în valoare de 50 de milioane euro (prima tranșă dintr-un împrumut aprobat în valoare de 150 de milioane euro) societății Transgaz, compania publică de transport de gaze naturale din România, pentru finanțarea unei noi conducte. Această tranzacție este sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul financiar al Planului de investiții pentru Europa, numit și „Planul Juncker”. BEI este cel mai mare debitor și creditor multilateral ca volum al tranzacțiilor, oferind fonduri și expertiză pentru proiecte de investiții solide și viabile, care contribuie la avansarea obiectivelor de politică ale UE. Mai mult de 90% din activitatea BEI se​concentrează în Europa, dar banca sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

BEI, instituția de creditare pe termen lung a UE

 Noua conductă va face legătura între resursele de gaze naturale ale României de la țărmul Mării Negre și rețeaua națională de transport de gaze și coridorul de transport al gazelor BRUA (care leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria), conectând astfel sistemele de transport ale Europei de Sud-Est cu cele ale Europei Centrale și de Vest. Această conectare la rețeaua europeană de transport al gazelor naturale va permite exportul de gaze în țările europene vecine. BEI este instituția de creditare pe termen lung a UE și este singura bancă deținută de statele membre ale Uniunii Europene și care reprezintă interesele acestora. Ea pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la obiectivele de politică ale UE. BEI cooperează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru punerea în aplicare a politicii UE. 

O continuare a cooperării

Acest proiect implică construirea unei noi conducte de transport cu o lungime de 308 km, precum și a infrastructurii de suprafață care deservește conducta. Noua conductă va fi conectată la sistemul existent de transport al gazelor naturale și la noul coridor de transport BRUA în localitatea Podișor, situată la vest de București. Ca parte a proiectului, BEI, prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, care reprezintă pilonul „consiliere” în cadrul Planului Juncker, va sprijini Transgaz în vederea elaborării unei evaluări strategice de mediu pentru planul său de dezvoltare pe 10 ani. Proiectul reprezintă o continuare a cooperării fructuoase dintre banca UE și Transgaz. În 2017, BEI a semnat două contracte cu Transgaz, în valoare de 50 de milioane euro fiecare și a primit, de asemenea, garanții acordate prin FEIS pentru finanțarea primei etape a secțiunii românești a proiectului BRUA. 

Planul de investiții pentru Europa

Planul de investiții pentru Europa (Planul Juncker) este una dintre acțiunile esențiale ale UE în vederea stimulării investițiilor în Europa, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice. În acest scop, vor fi utilizate în mod mai inteligent resursele financiare noi și cele existente. Grupul BEI joacă un rol vital în acest plan de investiții. Datorită garanțiilor din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), BEI și Fondul european de investiții (FEI) sunt în măsură să își asume o parte mai mare din riscurile proiectelor, încurajând investitorii privați să participe la proiecte. Inițial, scopul FEIS era mobilizarea unor investiții în valoare de 315 miliarde euro în întreaga UE pe o perioadă de trei ani, până la jumătatea anului 2018. În decembrie 2017, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord în scopul de a prelungi durata FEIS până în 2020 și de a mări capacitatea financiară a acestuia până la 500 de miliarde euro. Pe lângă asistența din partea FEIS, noua Platformă europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) sprijină, la rândul său, promotorii de proiecte din sectoarele public și privat pentru ca aceștia să poată structura într-un mod mai profesionist proiectele de investiții. Planul de investiții îmbunătățește, de asemenea, mediul de investiții din Europa. 

 

 

 

 

 

În decembrie 2018, Planul Juncker mobilizase deja investiții suplimentare în valoare de 371.2 de miliarde euro, inclusiv peste 2,7 miliarde euro în România, 856 000 de întreprinderi mici și mijlocii urmând să beneficieze de un acces îmbunătățit la finanțare.