Programa claselor gimnaziale a intrat în dezbatere publică

0
385

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) a lansat, în ultima lună a anului trecut, după overificare a ”pulsului” opiniei publice în toamnă,  o dezbatere publică privind propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Iniţiativa a fost preluată e Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi, conform unui calendar bine stabilit, va fi pusă în aplicare şi în teritoriu, de către Inspectoratele Şcolare Judeţene, iar Doljul nu face parte discordantă.

O curriculă veche de 15 ani

Elevii din clasele V-VIII studiază, în prezent, după planuri – cadru promovate în primăvara anului 2001. Procesul de inovare curriculară, iniţiat după adoptarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, s-a concretizat, până acum, în noi programe în învăţământul primar, elevii din clasa a III-a din prezent fiind prima generaţie care urmează noua programă. De aceea, este nevoie de modificări în tot învăţământul preuniversitar, ciclul gimnazial fiind primul care va fi schimbat.

Mai multe obiective urmărite

Lavinia Elena Craioveanu

Procesul de elaborare a propunerilor pentru clasele V-VIII s-a fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară şi pe un profil de formare a absolventului, promovate în documentul de politici „Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional”. Acest document, elaborat de ISE, a fost supus dezbaterii publice în perioada august-septembrie 2015. De asemenea, propunerile privind numărul de ore (minim/maxim) pentru gimnaziu au fost orientate şi de cel mai recent studiu Eurydice privind timpul şcolar, care arată că România are un timp de studiu apropiat de media europeană. Printre cele puse în discuţie de către MECS se află: facilitarea dezvoltării integrate a competenţelor cheie, prin introducerea în structura planului-cadru , a unor discipline integrate la nivelul mai multor arii curriculare; încurajarea unei oferte diversificate, care să răspundă, în mai mare măsură, nevoilor şi intereselor elevilor, prin plasarea „opţionalelor” la nivelul fiecărei speţe de activitate; promovarea competenţelor digitale în gimnaziu; dezvoltarea cunoştiinţelor civice (prin continuarea studiului la mai multe discipline specifice – „Educaţie pentru drepturile copilului”; „Educaţie interculturală”; „Educaţie pentru cetăţenie democratică”; „Educaţie economică”); promovarea, prin studiul materiei „Orientare şi consiliere a competenţelor” care susţin managementul vieţii personale, alegerea traseului educaţional şi planurile viitoare de carieră, în care sunt incluse şi competenţele de a învăţa să înveţi şi antreprenoriatul. Până pe 23 ianuarie trebuie depuse proiectele de dezbatere, iar întâlnirile vor avea loc în fiecare unitate de învăţământ.

Libertate la discuţii, pentru directori

Judeţul Dolj este parte integrantă din acest proiect, iar pregătirile au intrat pe ultima sută de metri, de luni, 10 ianuarie, când vor fi reluate cursurile, demarând şi dezbaterile publice. „În cadrul unei video-conferinţă, domnul ministru Adrian Curaj a cerut concursul tuturor factorilor implicaţi, astfel încât dezbaterile să se desfăşoare în cel mai bune condiţii, uar la final să poată fi realizat un plan – cadru, în urma aplicării acestuia elevii să fie foarte bine pregătiţi.Am trimis o notă telefonică tuturor directorilor unităţilor de învăţământ din judeţ, care au clase gimnaziale, şi le-am acordat toate libertatea de a susţine aceste discuţii, în care trebuie implicaţi şi elevii şi părinţoo. Sugestia noastră este să se discite în Consiliul profesoral, dar nu este niciun fel de problemă dacă primele întâlniri vor avea loc în cadrul Cabinetelor metodice. Sunt aşteptate foarte multe propuneri, interesul fiind acela al unei educaţii foarte bune a copiilor . Sunt convinsă că toate cadrele didactice se vor implica şi vom putea vorbi de rezultate meritorii”, a declarat prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspector general al ISJ Dolj.

Zamfirică Petrescu

Managerii, deschişi dezbaterilor

Managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, care au clase de gimnaziu, s-au arătat deschişi dialogului, doi dintre aceştia declarându-ne: „Sigur că vom discuta cu toate părţile implicate. Se va porni de la profesorii fiecărei discipline şi, apoi, normal, se va dezbate şi în Consiliul profesoral. De asemenea, aşteptăm sugestii şi de la cadrele didactice care predau în cursul liceal, fiindcă ei îi preiau pe aceşti copii” – prof.  Zamfirică Petrescu , director al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”; „Se va discuta cu fiecare cadru didactic, de la toate disciplinele, pentru a vedea ce propuneri sunt. De asemenea, ne vom consulta şi cu elevii, şi cu părinţii acestora. Sunt convinsă că vor fi idei foarte bune, care, într-un viitor, sperăm cât mai apropiat, să fie puse în practică ” – prof.  Matilda Blagu, director al Liceului „Matei Basarab” din Craiova.

Matilda Blagu

Verificări în şcoli

În altă ordine de idei, luni, 10 ianuarie, se vor relua cursurile, iar, pentru verificarea condiţiilor de viaţă din şcoli, vor urma controale în entităţile de învăţământ. „Vineri şi luni, conducerea ISJ Dolj va merge pe teren şi va inspecta toate unităţile, pentru a vedea dacă s-au respectat toate normele în ceea ce priveşte asigurarea unui ambient plăcut în sălile de curs şi nu numai – căldură, apă, alte utilităţi , etc ”, a mai precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu.