Plăţi „eronate” de 6,8 milioane euro la Ministerul Muncii, descoperite de Curtea de Conturi

0
86

Ministerul Muncii a plătit în mod eronat ajutoare sociale, indemnizaţii de creştere a copilului şi alte stimulente în sumă de 6,8 milioane euro , se arată într-un raport al Curţii de Conturi, publicat în ultimele zile ale anului trecut. Spre exemplu, echivalentul unui milion de dolari – 3,355 milioane lei- a fost achitat ca ajutoare sociale unor persoane care aveau depozite bancare mai mari de 3.000 de lei, se mai arată în document. Controlul a vizat activitatea Ministerului Muncii în 2012, dar a cuprins şi o mică parte din 2013.

Sumele recuperate în anul 2013 de către cele 42 de  agenţii teritoriale reprezinta doar 39,7% din total, mai precizează documentul. Directorul Agenţiei Naţionale de Prestaţii şi Inspecţie Socială (ANPIS), Adrian Toader, a explicat ieri că astfel de „scăpări” au fost posibile din cauza faptului că până în 2012 nu erau protocoale între instituţii şi nu erau posibile încrucişările de date. Abia din 2012 ANPIS a încheiat protocoale de colaborare cu ANAF, Casa de Pensii, ANOFM, Evidenţa Populaţiei ceea ce a permis efectuarea unor verificări încrucişate, prin suprapunerea bazelor de date. În linii mari, Curtea de Conturi a descoperit plata necuvenită, cu titlu de ajutoare sociale (Venit Minim Garantat – VMG) şi alocaţii pentru susţinerea familiei, în sumă de 4,58 milioane de lei, urmare a nedeclarării de către beneficiari a tuturor veniturilor nete realizate; plăţi necuvenite în sumă de 4,09 milioane lei reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului, ca urmare a nesuspendării acordării drepturilor pentru persoanele care au obţinut în acelaşi timp şi venituri din salarii, activităţi independente şi agricole; plăţi necuvenite în sumă de 1,233 milioane lei reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului, ca urmare a faptului că beneficiarii nu fac dovada realizării de venituri din salarii şi/sau venituri din activităţi independente sau activităti agricole supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului; plăţi necuvenite sub formă de stimulent lunar/de inserţie în sumă de 395.000 lei, întrucât unii dintre beneficiari nu au realizat venituri impozabile pe perioada acordării acestui beneficiu de asistenţă socială, condiţie obligatorie pentru acordarea drepturilor; plăţi necuvenite în sumă de 366.000 lei provenind din neconcordanţe între cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi veniturile înscrise în actele doveditoare care atestă obţinerea veniturilor (adeverinţe).

Plăţi necuvenite în sumă de 12,60 milioane lei acordate beneficiarilor de ajutor social

Alte nereguli descoperite de Curtea de Conturi vizează unele plăţi necuvenite în sumă de 12,60 milioane lei acordate beneficiarilor de ajutor social (VMG) şi de alocaţie pentru susţinerea familiei care nu îndeplineau condiţiile legale, deoarece deţineau bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social şi pentru care primăriile nu au asigurat verificarea declaraţiilor solicitanţilor cu evidenţele proprii. Alţi 104.000 lei au fost plătiţi sub formă de alocaţii de stat pentru copii ai căror reprezentanţi legali au desfăşurat activitatea în alte state ale UE/sau din afara UE, iar suma de 83.000 lei a fost achitată, tot necuvenit, sub formă de alocaţii de stat pentru copii către reprezentanţii legali după ce a intervenit decesul minorului/reprezentantului.