Judecătorii craioveni au încheiat formarea profesională în domeniul medierii

0
147

În perioada 20-23 octombrie s-a desfăşura la Roma ultimul workshop, dintr-o serie de patru ce au avut ca scop formarea profesională a judecătorilor în domeniul medierii familiale reglementată de Directiva2008/52/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială şi Regulamentul (CE) mr. 2201/2003 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti.

Proiectul este implementat de Curtea de Apel Craiova împreună cu 5 parteneri – Curțile de Apel Cluj-Napoca și Timişoara, Tribunalul Regional din Rijeka (Croaţia), Tribunalul din Sofia (Bulgaria) şi Asociaţia Differenza Donna, în colaborare cu Tribunalul din Roma (Italia). Lucrările seminarului au fost conduse de Sabrina Avakian, mediator, judecător la Curtea de Justiţie Juvenilă din Roma şi Monica Velletti, judecător în cadrul Tribunalului din Roma, alături de care au susţinut prelegeri Melita Cavallo, președinte al Curții de Justiție Juvenile din Roma, Elisa Ercoli – președinte Differenza Donna, Anna C. Baldry, psiholog, expert criminolog în mediere școlară, profesor universitar, Differenza Donna.

 Alături de judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au participat judecători de la Curtea de Apel Timișoara, Curtea de Apel Cluj-Napoca, Tribunalul din Sofia, Tribunalul din Rijeka și Asociația Differenza Donna din Roma, în colaborare cu Tribunalul din Roma.

În cadrul reuniunii au fost aduse în atenţia participanţilor aspecte legate de medierea și soluționarea alternativă a litigiilor, cadrul legislative european în domeniul medierii, caracterul intercultural al medierii transfrontaliere, medierea și fazele acesteia, rolul medierii în litigiile de familie și abilități de comunicare necesare magistratului pentru a depăși dificultățile ce apar în procesul de recomandare al medierii transfrontaliere. Lucrările au avut caracter interactiv, pentru a da invitaţilor posibilitatea să participe la dezbateri şi să  obţină informaţiile necesare punerii în aplicare a noutăţilor în materia medierii. Seminarul s-a desfăşurat în baza proiectului „Judicial Intercultural Communication in Family Mediation”, pentru care Curtea de Apel Craiova a obţinut finanţare nerambursabilă, proiect aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2013) 8097 din 14.11.2013 în valoare de 241.835,06 euro.

Informații privind desfășurarea celor  patru workshop-uri, materialele prezentate precum și alte informații despre proiectul „Judicial Intercultural Communication in Family Mediation” se regăsesc pe site-ul dedicat proiectului, www.eufamilymediation.eu.