Din umbrarul trupului în lumina icoanei… Gânduri de admirare la albumul Cristinei Nichituş Roncea

3
631

„Dar acesta este ceasul vostru şi stăpânirea întunericului” (Luca, 22 : 53)

Un eveniment excepţional, de o emoţie cutremurătoare, a avut loc miercuri, de Sfântul Pavel,  la Librăria Sophia, din Bucureşti. Talentata artistă, Cristina Nichituş Roncea a prezentat în faţa unui public numeros şi sensibil albumul de fotografii, pe care cu credinţă şi aplecare l-a realizat, album  care conţine imagini inedite cu părintele Justin Pârvu, presărate cu vorbe de duh ale Duhovnicului Neamului. Evenimentul a fost o invitaţie „Să ne amintim de Părintele Justin Marturisitorul, împreună cu: prof. Radu Ciuceanu, fost deţinut politic, membru AFIAP; actorul Vasile Muraru, d-na Aspazia Oţel Petrescu, fost deţinut politic; monahul Filotheu Bălan de la mănăstirea Petru Vodă şi Cristina Nichituş Roncea – ochiul din spatele obiectivului”, aşa a sunat invitaţia organizatorilor la credinţă, la dăruire, la frumos.

„După ce l-au aruncat pe Părinte la 800 de metri sub pământ ar dori să-i îngroape astăzi şi memoria”

Prof. Ilie Badescu a vorbit despre fotografiile artistei, despre ceea ce exprimă aceste fotografii şi ceea ce transmit ele publicului. A creionat şi câteva rânduri pline de emoţie, despre părintel Justin pe care dorim să le expunem şi noi am jos, fiind modul nostru de a ne exprima respectul faţă de părintele Justin Pârvu, a cărui memorie rămâne în sufletele şi mintea noastră. Iniţiativa Cristinei Roncea nu putea să treacă neobservată, nu putea să nu ne mişte şi pe noi, aici, la Craiova, mai ales că în tumultul vremii, unii doresc să şteargă cu buretele ceea ce a făcut pentru acest popor, părintele Justin. „Astăzi când suferinţa Părintelui Iustin îşi caută odihna în memoria noastră alţi smintiţi se vor gardieni de memorie. Unii care nu vor să ne amintim de Părintele Iustin Pârvu. Care ne ceartă şi ne ameninţă cu un fel de a doua arestare. După ce l-au aruncat pe Părinte la 800 de metri sub pământ ar dori să-i îngroape astăzi şi memoria”. Prof. Ilie Bădescu ne vorbeşte despre fotografiile Cristei Nichituş Roncea ca despre o vindecare a trupului, ca despre o revelaţie. Nimic nu este întâmplător…”Albumul Cristinei Nichituş Roncea le spune: puteţi să arestaţi trupurile noastre, dar sufletele nu puteţi, căci nu vă aparţin. Sufletele ne-au fost dăruite de Dumnezeu şi se întorc la Dumnezeu. Ne spune profetic, de 2000 de ani, memoria noastră cea după Duh. Despre chipul sufletului acestui Părinte de la Petru Vodă dau mărturie fotografiile Cristinei Nichituş Roncea. Fotografiile ei se fac armă inefabilă şi fără de glonţ în lupta cu omorâtorii de memorie. Fotografiile ei tocmai fixează o profeţie: graţie lor putem privi în zarea altui veac chipul Părintelui Iustin trecând uşor din umbrarul trupului în lumina cea neînserată a icoanei. De ce să ne fie frică, de cine să ne temem?!

Clipa în care chipul duhonicesc se preschimbă în lumină

Se mai spune că Cristina Nichituş Roncea a vrut ca prin aceste fotografii să fixeze clipa în care chipul duhonicesc se preschimbă în lumină. Aşadar se vorbeşte foarte mult de „clipa cea repede şi plină de mister”. Totul se reduce de fapt la o clipă…clipă de reflexie, clipă de ezitare, clipă de recunoştiinţă. Spune prof. Bădescu extrem de inspirat : „Cristina Nichituş Roncea a reuşit în chip minunat, cu arta fotografiilor ei fără seamăn, să ni-l descopere pe marele duhovnic în toate felurile acestor arătări ale sale. Fotografiile sale fixează într-un umbrar tainic chipul din luminie al acestui mare şi preablând duhovnic. Cristina fixează clipa în care chipul duhovnicesc se preschimbă în lumină, clipa cea repede şi plină de mister în care se odihneşte lumina cea neînserată şi fără de hotar. Această artă divină surprinde chipul Părintelui în lumina liturghiei de la Petru Vodă ori în acele instantanee care-au surprins clipa când lumina chipului se îngemănează minunat şi lămuritor cu memoria cuvântului ca în această mărturie a Părintelui despre smintitele vremuri”. Doamne ajută !

Comments are closed.