Fondurile pentru motorina din agricultură, aproape dublate

0
356

agricolGuvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, majorarea sumei alocate pentru plata ajutorului de stat pentru motorină în agricultură în 2016, de la 338,819 milioane lei, la 647,248 milioane lei. Majorarea se va face din suma alocată în acest sens Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la rectificarea bugetară. Banii vor pleca din conturile MADR în cele ale APIA, şi apoi, în final, la beneficiari.

Se asigură, astfel, resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată agricultură în trimestrele II şi III în 2016, având în vedere că, din suma de 338,819 milioane lei alocată iniţial s-au utilizat, până în prezent, 314,446 milioane lei.

Măsura vine în sprijinul agricultorilor, prin finanţarea şi în anul 2016 a schemei de susţinere a cheltuielilor producătorilor agricoli, prin diminuarea costurilor de producţie, şi încurajează desfăşurarea în continuare a activităţilor din agricultură.

Plăţile se fac prin APIA

De asemenea, hotărârea aprobată de Executiv clarifică aspecte legate de gestionarea sumelor, respectiv modalitatea de alimentare a conturilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi virarea sumelor cuvenite către beneficiari. Astfel, potrivit actului normativ, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată.

După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează mai apoi conturile centrelor judeţene, cu sumele cuvenite. Sumele cuvenite vor fi virate în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare, de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se modifică corespunzător.agricol 1

Suma iniţială nu era suficientă

Începând cu anul 2015, conform HG nr.1174/2014, se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020 este de 3,334 miliarde lei. Pentru anul 2016, suma iniţială alocată din bugetul Ministerului Agriculturii a fost de 338,819 milioane lei. Din aceşti bani a fost plătită, până în prezent, suma de 314,446 milioane lei, astfel încât diferenţa de 24,372 milioane lei nu ar fi fost suficientă pentru acordarea subvenţiei la motorina utilizată în trimestrele II şi III în 2016.

Să amintim că, anul trecut, suma totală plătită pentru anul 2015, a fost de 248.328.244,30 lei, cu sursa de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 14.067 de beneficiari şi o cantitate totală de 138.152.013,519 litri. Conform Ordinului MADR nr. 2.236/2015, contravaloarea accizei a fost de 1,7975 de lei pentru motorina achiziţionată şi consumată în anul 2015.

Cine poate solicita banii

Beneficiarii sunt prevăzuţi la art. 4 din HG nr. 1174/2014, respectiv: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.apia dolj

Subvenţia nu poate fi cumulată cu alte ajutoare

Ajutorul de stat prevăzut prin prezenta schemă nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleaşi costuri eligibile. În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior. Se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantităţile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale.