În primele nouă luni ale lui 2011, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut… Veniturile la bugetul de stat cu 11,27% mai mari

0
298

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în primele nouă luni ale acestui an a însumat 114,617,16 mil. lei, cu 11,27% mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2010 (103.007,68 mil. lei). Ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de A.N.A.F, cumulat 9 luni 2011 a.c., a crescut cu 1,1 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

“Nivelul veniturilor bugetare încasate în primele nouă luni ale lui 2011 este mai mare cu 5% faţă de nivelul veniturilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2008 – an în care România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană -, cu 14% mai mare faţă de anul 2009 şi cu 11% mai mare faţă de anul 2010, situaţie datorată atât îmbunătăţirii legislaţiei cum ar fi adoptarea noului Cod al Muncii, modificări ale Codului de Procedură Fiscală, cât şi acţiunilor comune de combatere a evaziunii fiscale derulate de A.N.A.F. şi celelalte instituţii ale statului.”, se precizează într-un comunicat al A.N.A.F. La bugetul de stat  s-au încasat  76.837,29 mil. lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 (67.987,64 mil lei ) se constată o creştere cu 13,02% .

Încasări din TVA – peste 34 de milioane de lei

La impozitul pe profit s-a constatat o creştere a încasărilor cu 148,1 mil. lei, cu 1,97% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010; iar la impozitul pe venit, faţă de anul precedent s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 332,57 mil. lei.  Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 34.081,28 mil. lei, cu 25,39% peste încasările din perioada similară a anului 2010 (27.180,93 mil. lei) iar încasările din TVA au fost mai mari faţă de cele din anul 2010 pentru operaţiunile interne cu 27% (plus 8.107,49 mil. lei) şi cu 28 % (plus 1.123,62 mil. lei) la importul de bunuri. „În ceea ce priveşte restituirile din taxa pe valoarea adăugată, acestea au fost cu 30% mai mari decât cele operate în anul 2010, respectiv 10.083,81 mil. lei faţă de 7.759,92 mil. lei, fapt ce dovedeşte preocuparea permanentă a A.N.A.F. pentru sprijinirea mediului de afaceri” se mai spune în comunicat.

Creşteri ale accizelor încasate, la produsele din tutun şi ţigarete

În luna septembrie 2011 încasările din TVA au fost de 4.223,12 mil lei, cu 8,56% peste încasările din luna septembrie 2010 (3.890,01 mil lei). În domeniul accizelor, încasările la bugetul de stat realizate cumulat pe primele 9 luni din 2011 (14.107,57 mil lei) au fost cu 13,15% (plus 1.640,06 mil. lei) mai mari faţă de cele încasate în aceeaşi perioadă a anului 2010 (12.467,51 mil.lei). Principala categorie unde s-au înregistrat creşteri semnificative ale accizelor încasate fiind produsele din tutun şi ţigarete.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj – scădere

„În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale se constată că s-au înregistrat creşteri ale sumelor colectate ca urmare a implementarii noului Cod al Muncii, fapt ce a condus la adoptarea măsurilor privind extinderea bazei de impozitare şi a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de colectare” se subliniază în acelaşi comunicat de presă. La bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate veniturile încasate în perioada supusă analizei au înregistrat o creştere cu  929,23 mil. lei, respectiv cu 9,34% faţă de primele nouă luni din 2010 iar la bugetul asigurărilor sociale de stat s-a înregistrat o creştere cu 1.864,39 mil. lei, respectiv cu 7,75% comparativ cu perioada similară a anului trecut în condiţiile în care, datorită creşterii cotei de contribuţie cu 0,5 puncte procentuale, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 283,47 mil. lei mai mare faţă de cea virată în anul 2010. La bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a înregistrat, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, o scădere cu 33,79 mil. lei, respectiv cu 3,34%.

În luna septembrie a.c., totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a însumat 12.960,71 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 8% mai mult faţă de veniturile realizate în luna septembrie 2010 (12.006,16 mil. lei). Totodată, se constată o creştere cu 0,04 puncte procentuale a ponderii în PIB a veniturilor realizate în luna septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.