Doljul, pe lista investiţiilor pentru 11 grădiniţe noi

0
339

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a supus spre dezbatere publică proiectul „Reforma educaţiei timpurii în România”, care prevede 210 obiective de investiţii, pentru dezvoltă reţeaua învăţământului preşcolar în cadrul comunităţilor dezavantajate. Judeţul Dolj figurează şi el pe lista de investiţii, fiind prevăzute construirea a 11 grădiniţe noi cu două săli de clasă. Unităţile de învăţământ sunt prevăzute pentru localităţile Botoşeşti- Paia, Brădeşti, Drăgoteşti, Leşile, Albeşti – Şimnicu de Sus, Valea lui Pătru – Scaieşti, Bucovăţ. Bulzeşti, Zaval-Gighera şi Braloştiţa.

Construcţiile vor avea regim de înălţime parter, structură din zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi termoizolaţie pe exterior. Incinta va cuprinde spaţii de joacă, spaţii verzi, căi de acces pietonale şi auto, inclusiv dotări pentru persoane cu dizabilităţi (rampe şi grup sanitar).

Finanţarea obiectivelor de investiţii se face din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Guvernului României.