Programul „Bani de liceu” va intra în derulare

0
723

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a transmis Inspectoratelor Şcolare Judeţene note tetefonice cu privire la derularea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” şi a Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul de stat şi particular autorizat, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi promovarea unui stil de viaţă sănătos.. La rândul lor, inspectoratele au transmis în teritoriu, directorilor de unităţi, paşii care trebuie urmaţi, în conformitate cu legislaţia. Astfel, în ceea ce priveşte „Bani pentru liceu”, în perioada 15 septembrie-1 octombrie, elevii trebuie să depună cererile de acordare a ajutoarelor, urmând ca, timp de trei săptămâni, să fie desfăşurate anchetele sociale, rezultatele finale fiind cunoscute la începutul lunii noiembrie. Beneficiari sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut pe membru de familie , realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii solicitărilor, să nu depăşească 150 de lei, precum şi cei care primesc măsuri de protecţie, ori se află sub tutelă sau curatelă, dar cu respectarea condiţiilor legale de venit. De asemenea, vor fi urmărite modurile în care sunt respectate asigurarea asitenţei medicale gratuite şi a sănătăţii elevilor.